Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1430: Η Ιωάννα της Λωραίνης συλλαμβάνεται από τους Βουργουνδούς.