628: Ο Χοσρόης Β’ της Περσίας εκτελείται υπό τις διαταγές του Καβάδη Β’.

870: Λήγει η Δ’ Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως.

1525: Εκτελείται ο βασιλιάς των Αζτέκων, Κουαουτέμοκ, κατόπιν διαταγής του κατακτητή Ερνάν