Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

Στη Ρωσική Σκήτη του Αγίου Ανδρέα των Καριών, το λεγόμενο Σεράι, στις αρχές του 20ου αιώνος συνέβη το εξής γεγονός.
 
Ένας Ρώσος μοναχός της Σκήτης αρρώστησε βαριά και με δριμύτατους πόνους στο κρεβάτι, παρακαλούσε τον Θεό να τον

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


Μὲ τὰ μάτια τῆς ... πίστεως. 

Ἐκ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου 

(Παπαφλέσσα  19  -  23  Φεβρουαρίου  1974) 

"Ἐστὶ δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων" (Ἑβρ. ια΄ 1). 

"Τοῦτο γὰρ ἐστὶ πίστις, τὸ τοῖς μὴ ὁρωμένοις, ὡς ὁρωμένοις προσέχειν" (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος). 

Διὰ τοῦτο εἶναι πίστις, τὸ νὰ προσέχωμεν ὡς νὰ εἶναι ὁρατὰ τὰ μέλλοντα, "ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ' εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν" (Κολασ. γ΄ 9-10). 

Ἀποδυόμεθα καὶ ἐνδυόμεθα.

Ἀποδυόμεθα μέν, τὸ παλαιὸν ἔνδυμα τὸ ρερυπωμένον ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἁμαρτιῶν μας, ἐνδυόμεθα ὅμως τὸ νέον καὶ ἀπὸ πᾶσαν κηλίδα ἀπηλλαγμένον. Τί λέγω, τὸ νέον;Αὐτὸν τὸν ἴδιον τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐνδυόμεθα διότι ὡς λέγει ἡ Γραφή, "ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε" (Γαλ. γ΄ 27). 


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΟΜΙΛΙΑΙ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΑΡΟΙΜ. ΙΣΤ' 1 - 5 ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ" 2008)

 ΟΜΙΛΙΑΙ   π.   ΤΙΜΟΘΕΟΥ   Γ.   ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ   (ΠΑΡΟΙΜ.   ΙΣΤ'   1 - 5   ΑΙΘΟΥΣΑ   "ΑΓΙΟΣ   ΜΑΞΙΜΟΣ"  2008)

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 7 Απριλίου 2021

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

529: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Ιουστινιανός, εκδίδει ένα θεμελιώδες νομικό σύγγραμμα, τον «Ιουστινιάνειο Κώδικα» («Corpus Juris Civilis»).

1141: Η αυτοκράτειρα Ματθίλδη γίνεται η πρώτη γυναίκα ηγεμόνας της Αγγλίας.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Καλλιόπιος ὁ Μάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Καλλιόπιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Πέργη τῆς Παμφυλίας καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Μαξιμιανοῦ (286 – 305 μ.Χ.). Σὲ πολὺ μικρὴ ἡλικία ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα καὶ ἡ ἐνάρετη μητέρα του Θεόκλεια τὸν ἀνέθρεψε καὶ τὸν γαλούχησε μὲ τὰ νάματα τῆς Χριστιανικῆς πίστεως. Ἔτσι κατὰ τὴν περίοδο τῶν διωγμῶν ὁ νεαρὸς Καλλιόπιος ὄχι μόνο δὲν φοβήθηκε, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐμψύχωνε καὶ παρηγοροῦσε τοὺς ὀλιγόψυχους. Ἐνῷ ὁ διωγμὸς εἶχε κηρυχθεῖ, ὁ Ἅγιος ἀναχώρησε γιὰ τὴν Πομπηϊούπολη, ὅπου αὐτ ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ