Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

546: Οι Οστρογότθοι υπό τον Τωτίλα καταλαμβάνουν τη Ρώμη από τους Βυζαντινούς.