Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1189: Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος τοποθετείται επίσημα ως δούκας της Νορμανδίας.