Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Διάκονοι της Ορθοδόξου υμνολογίας (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΤΑΣ)

athanasios pettasΣτη νέα διαδικτυακή εκπομπή του Ιδρύματος Μουσικής της Ι.Α.Α. κάνουμε αφιέρωμα στον Πρωτοψάλτη, Δάσκαλο και Συνθέτη Βυζαντινής Μουσικής  κ. Αθανάσιο Πέττα.

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΛΩΣΣΗΣ (20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975) 
(Κατασκήνωσις Συχαινῶν Πατρῶν) 

  • "θάνατος καὶ ζωὴ ἐν χειρὶ γλώσσης". (Παροιμ. ιη΄ 21) 
  • "Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ρῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως· ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ". (Ματθ. ιβ΄ 36-37) 
  • "Πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλ' εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας". (Ἐφεσ. δ΄ 29) 
  • "Μὴ γίνου ἀλλοτρίων πταισμάτων δικαστής". (Μέγας Βασίλειος) 
  • "Οὐ δεῖ κατὰ ἀπόντος ἀδελφοῦ λέγει τίς τι, σκοπῷ τοῦ διαβάλλειν αὐτόν, ὅπερ ἐστὶ καταλαλιά, κἂν ᾖ ἀληθῆ τὰ γινόμενα". (Μέγας Βασίλειος) 
  • "Δεῖ τὸν καταλαλοῦντα ἀδελφὸν ἀποστρέφεσθαι". (Μέγας Βασίλειος) 
  • "Οὐ δεῖ εὐτράπελα φθέγγεσθαι". (Μέγας Βασίλειος) 
  • "Οὐ δεῖ ἀργολογεῖν". (Μέγας Βασίλειος) 
  • "Μὴ κρίνειν, μὴ καταλαλεῖν, μηδὲ ὅλως ἡδέως ἀκούειν καταλαλίας μὴ ταχέως πιστεύειν". (Μέγας Βασίλειος) 
  • "εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ". (Ἰακ. γ΄ 3)


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 17 Νοεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
17/11/2020
Σαν σήμερα 17 Νοεμβρίου

474: Ο αυτοκράτορας Λέων Β' πεθαίνει μετά από βασιλεία δέκα μηνών. Ο πατέρας του, Ζήνων, γίνεται ο μοναδικός ηγεμόνας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

1278: Συλλαμβάνονται στην Αγγλία 680 Εβραίοι για παραχάραξη νομισμάτων. Οι 293