Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1055: Οι Σελτζούκοι Τούρκοι, υπό τον Τογρούλ, καταλαμβάνουν τη Βαγδάτη και διαλύουν το κράτος