Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

963: Ο Νικηφόρος Β’ Φωκάς στέφεται αυτοκράτορας και θα παραμείνει στο θρόνο της Βυζαντινής