Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

ΔΕΙΤΕ ... ΝΑ ΦΡΙΞΕΤΕ !!! ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ... ΔΙΚΑ ΣΑΣ !!!

Δρομοκήρυξ: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ…!: Συνέβη  το βράδυ της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς (δηλαδή, της Κυριακής της Τυρινής), όταν μετά το τρελλό πολυήμερο ξεφάντωμα και...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

19 Ιουνίου


π.Χ.
240
Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της Γης.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      19 ΙΟΥΝΙΟΥ


Ὁ Ἅγιος Ἰούδας ὁ Ἀπόστολος

Ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας, ἕνας ἐκ τῶν 12 Μαθητῶν καὶ Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου, ἦταν υἱὸς τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ μνήστορος Ἰωσὴφ Ἀλφαίου καὶ τῆς συγγενοῦς τῆς Θεοτόκου Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ τοῦ ἐπίσης Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ ἐπιλεγομένου Ἀδελφοθέου. Πρὸς διάκριση ἐκ τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰσκαριώτου, στὸ μὲν τὸ κατὰ Λουκᾶ Εὐαγγέλιο (6, 16) καὶ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (1, 13) ἀποκαλεῖται Ἰούδας Ἰακώβου (ἀδελφὸς δηλαδὴ τοῦ Ἰακώβου), στὸ δὲ τὸ κατὰ Ματθαῖο (10, 3) καὶ Μάρκο (Γ’, 18) ὀνομάζεται Θαδδαῖος ἢ Λεββαῖος. Ὁ συγγραφέ ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ