Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1129: Στο συμβούλιο της Τρουά ο Ποντίφικας Ονόριος ο 2ος αναγνωρίζει επίσημα τους Ιππότες του