Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

572: Δολοφονείται ο Αλβοΐνος, βασιλιάς των Λομβαρδών.