Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1420: Πανηγυρική είσοδος του Φιλίππου Γ’ της Βουργουνδίας, του Καρόλου ΣΤ’ της Γαλλίας και του