Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1624: O Γάλλος βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΓ’ διορίζει πρωθυπουργό τον Καρδινάλιο Ρισελιέ. Ο Ρισελιέ