Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1550: Μερικές εκατοντάδες Ισπανοί και αυτόχθονες στρατιώτες υπό τις διαταγές του Πέδρο ντε