Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

473: Ο αυτοκράτορας Λέων Α’ αναγορεύει τον εγγονό του, Λέοντα Β’, καίσαρα της Βυζαντινής