Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1242: Κατά τη διάρκεια της μάχης των Πάγων στη λίμνη Πέιπους, οι ρωσικές δυνάμεις, με