Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

602: Ο Φωκάς εκθρονίζει τον Μαυρίκιο και γίνεται αυτός αυτοκράτορας του Βυζαντίου.