Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1401: Ο Ταμερλάνος καταλαμβάνει τη Δαμασκό.