__________________________________________________________________________

Μπανάνες: Εκπληκτικά φρούτα!

                Ένας καθηγητής στο CCNY είπε σε μια τάξη φυσιολόγων
για τις μπανάνες. Είπε ότι η έκφραση "going bananas" είναι από τις
επιπτώσεις της μπανάνας στον εγκέφαλο. Διαβάστε την: