Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1192: Ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, Κορράδος του Μομφερράτου, δολοφονείται