Τρίτη 1 Μαΐου 2018

Ψυχική παραλυσία!

Ἀκούσατε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, τὸ ἱερὸ καὶ ἅ­γιο εὐαγγέλιο
Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ περιέχει ἕνα θαῦμα τοῦ Κυρίου. 
Ἀλ­λὰ γιὰ νὰ καταλάβουμε καλύτερα τὸ θαῦμα αὐ­τό, πρέπει νὰ γίνῃ ἀτομικό, νὰ τὸ κάνουμε προσωπικό, νὰ τὸ μεταφέρουμε στὸν ἑαυτό μας· πρέπει δηλαδὴ νὰ


Η τολμηρή αγάπη των Μυροφόρων († Αρχ. Χριστόδουλος Φάσσος)
«Τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον» (Μάρκ. ΙΕ’, 43). Μας κάνει εντύ­πωση, αδελφοί μου, από το σημερινό Ευαγγέλιο η παραπάνω φράση που καταγράφει ο ευαγγελιστής Μάρκος. Τόλμησε, λέγει, ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία, παρου­σιάστηκε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του νεκρού πλέον Κυρίου μας, για να το αποκαθηλώσει από το σταυρό μαζί με το Νικόδημο, το δεύτερο Μυροφόρο άνδρα (βλ. Ιω. ΙΘ’, 39). Ηθελαν να το πλύνουν, να το

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται «Ἀντίπασχα». Δηλαδή, εἶναι ἀντί τοῦ Πάσχα, πού ἑορτάσαμε τήν προηγούμενηΚυριακή. Αὐτό ὅμως σημαίνει βαθειά ὅτι καί κάθε Κυριακή εἶναι Πάσχα καί πρέπει λοιπόν νά τιμᾶμε σ᾽ αὐτήν ἰδιαίτερα τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. – Θά παρακαλέσω, ἀγαπητοί μου, νά προσέξετε τά ὅσα ἁπλᾶ μέν, ἀλλά μέ κάποια βαθύτερη πατερική ἑρμηνεία θά σᾶς πῶ πάνω στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή.

1. Καί κατά πρῶτον νά ποῦμε, γιατί στίς μέν γυναῖκες ἐμφανίστηκε ὁ ἀναστάς ΚύριοςΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

1 Μαΐου

Γιορτάζουν:  Ιερεμίας.
μ.Χ.
Σε ανάμνηση της εξέγερσης του Σικάγου το 1886, καθιερώνεται ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

1 ΜΑΪΟΥ

Ὁ Προφήτης Ἱερεμίας

Ὁ Προφήτης Ἱερεμίας γεννήθηκε πιθανῶς κατὰ τὸ 650 π.Χ., στὴν μικρὴ πόλη τῆς φυλῆς Βενιαμὶν Ἀναθώθ, βορειοανατολικὰ τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὁ πατέρας του ἦταν ἱερέας καὶ ὀνομαζόταν Χελκίας. Ἀνατράφηκε στὴν ἱερατικὴ αὐτὴ οἰκογένεια μὲ αὐστηρότητα. Μελετοῦσε τοὺς πρὸ αὐτοῦ Προφῆτες Ἡσαΐα καὶ Ὠσηέ. Νεότατος στὴν ἡλικία, περίπου 23 – 25 ἐτῶν, περὶ τὸ 627 – 625 π.Χ., καλεῖται ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸ προφητικὸ ἀξίωμα. Ἀνταποκρίνεται στὸ θέλημα τοῦ Κυρίου καὶ ἔτσι τὸ ὄνομά του (Ἱερεμίας), ποὺ σημαίνει ὁ Θεὸς ἀνυψώνε ...
περισσότερα...

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!

Όταν στέλνω μήνυμα μέσα στο λεωφορείο και κοιτάει ο διπλανός μου τι γράφω, μού'ρχεται να του πω: «Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι;»