Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

180: Δώδεκα άνθρωποι εκτελούνται εξαιτίας της χριστιανικής τους πίστης στη Βόρεια Αφρική.