Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1605: Πραγματοποιείται η «Συνωμοσία της Πυρίτιδας». Καθολικοί με επικεφαλής τον Γκάι Φοκς