Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

20 Ιουνίου

Προβάλλονται μόνο τα σημαντικότερα!
Η πλήρης έκδοση της ημερομηνίας αυτής περιλαμβάνει 111 Γεγονότα, 36 Γεννήσεις και 18 Θανάτους.
Για να δείτε την πλήρη έκδοση ή να ενεργοποιήσετε τα φίλτρα θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.   Δεν είστε ακόμα συνδρομητής; Μάθετε περισσότερα!
H Πλήρης Έκδοση διατίθεται και ως eBook στο Κατάστημα!  

μ. Χ.
451

Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου - Η εκ της Δύσεως αλλοτρίωση


Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου - Η εκ της Δύσεως αλλοτρίωση
«Ἡ ἐκ τῆς Δύσεως ἀλλοτρίωση» 
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.
Εἶναι μεγάλη ἡ διαφορά ἀνάμεσα στήν Ἀνατολή καί την Δύση. Δέν μιλῶ γεωγραφικά, ἀλλά πνευματικά καί πολιτιστικά. 
Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή μέ την Ὀρθόδοξη πίστη καί ἔκφραση ζωῆς ἔχει ἄλλη πορεία καί ἄλλη προοπτική ἀπό ἐκείνη τῆς Δύσεως, ἡ ὁποία ἀλλοτριώθηκε μέσα ἀπό τόν σχολαστικισμό καί νομικισμό, την ἀπολυτοποίηση τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς καί την πλήρη ἐκκοσμίκευση. 
Ἀποστασιοποιήθηκε ἡ Δύση ἀπό τό πνεῦμα τῆς Ἀποκάλυψης καί

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ, ΣΤΩΜΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ (Δ. Νατσιός)

Στμεν καλς, στμεν ρθοδόξως

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός Δάσκαλος-Θεολόγος, Κιλκίς

«Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν, ἐν καιρῷ κινδυνευούσης πίστεως. Ὥστε ὅτε περὶ Πίστεως ὁ λόγος, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ἐγὼ τίς εἰμί; Ἱερεύς, ἄρχων, στρατιώτης, γεωργός, πένης; Οὐδείς μοι λόγος καὶ φροντὶς περὶ τοῦ προκειμένου. Οὐά, οἱ λίθοι κράξουσι καὶ σὺ σιωπηλὸς καὶ ἄφροντις;» [ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης]

.             1 Φεβρουαρίου 1440. Ἐπιστρέφει στὴν Κωνσταντινούπολη ἡ ἀποστολὴ τῶν Ἑλλήνων ἱεραρχῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ψευτοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας. Στὸ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ


Κλῆρος καί λαός στή θεία λατρεία.          Ὁ ἐκκλησιαστικός χῶρος ἐμφανίζεται σήμερα στόν κοινόν ἄνθρωπο ὡς πεδίο ἔντονης διπλωματίας, διαπλοκῆς καί ποικίλων σκανδάλων, ὅπου ἡ ἀνοχή καί ἡ ὑπόθαλψη κάθε ἠθικῆς ἀπαξίας κληρικῶν εἶναι καθεστώς. Σ’ αὐτή τή ζοφερή εἰκόνα, πόσοι μποροῦν νά διακρίνουν τήν ἀληθινή Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πού ὡς κοινότητα ἀναπνέει τήν εὐωδία τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τίς ἀναθυμιάσεις τοῦ ὑποκόσμου


Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ
Από τον Αββά Κρόνιο, το μαθητή του Μεγάλου Αντωνίου άκουσα την ιστορία του Παύλου, που για την ακακία και την απλότητα του χαρακτήρος του ωνομάσθηκε «Απλούς», γράφει στ’ απομνημονεύματά του ο Παλλάδιος.
Ο Παύλος ήταν χωριάτης γεωργός. Σε μεγάλη σχετικά ηλικία παντρεύτηκε νέα γυναίκα κι όμορφη. Όχι όμως πιστή κι ενάρετη. Πολύ καιρό τον απατούσε με κάποιο συγχωριανό του, χωρίς εκείνος να βάζει ποτέ στο νου του υποψίες. Κάποτε όμως την

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ, κ. ΥΠΟΥΡΓΕ; [Μητροπ. Πατρῶν Χρυσόστομος] «Τά παιδιά δέν γνωρίζουν Ἑλληνικά, ἀπό τότε πού κάποιοι ἀνθέλληνες, ἡμέτεροι καί ξένοι κατέστρεψαν τήν Ἑλληνική γλῶσσα, τήν ἀπομείωσαν καί ἀπέκοψαν ἀπό τίς ρίζες καί τήν ἐτυμολογία της τούς Ἕλληνες»

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ, κ. ΥΠΟΥΡΓΕ;

τοῦ Μητροπ. Πατρῶν Χρυσοστόμου

.               Μιλώντας σέ ἐκδήλωση στήν Καλλιθέα ὁ Ὑπουργός Παιδείας κ. Φίλης καί ἐρωτηθείς ἀπό Φιλόλογο Καθηγήτρια περί τοῦ μαθήματος τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν εἶπε μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: «…Γιατί τά παιδιά μας δέν μιλᾶνε καλά σήμερα Ἑλληνικά; Κάτι φταίει. Δέν ξέρω τί…».
.               Nαί  κ. Ὑπουργέ, ἀλήθεια εἶναι αὐτό πού εἴπατε.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

«....Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν....»   Τὴν Δευτέρα μετὰ τὴν Πεντηκοστή, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸ ὁποῖο ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρός. Εἶναι ὁμοούσιο μὲ τὰ πρόσωπα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ κατὰ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως «συνπροσκυνεῖται καὶ συνδοξάζεται» μὲ τὸν Πατέρα καὶ μὲ τὸ ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ