Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1409: Ιδρύεται το ονομαστό Πανεπιστήμιο της Λειψίας.