Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

881: Ο Πάπας Ιωάννης Η’ στέφει τον βασιλιά της Ιταλίας, Κάρολο τον Παχύ, αυτοκράτορα της Αγίας