Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Γέροντας Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτης: «Νά πῶς μποροῦμε νὰ σωθοῦμε»!

Γέροντας Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτης
Γι’ αὐτὸ ὅταν μᾶς κατηγοροῦν, ὅταν μᾶς συκοφαντοῦν, ὅταν μᾶς πειράζουν, ὅταν μᾶς ταπεινώνουν, ὅταν μᾶς ἀδικοῦν, πρέπει κι ἐμεῖς νὰ συγχωροῦμε. Μὲ ὁποία καρδιά, μὲ ὁποία δύναμη, μὲ ὁποία διάθεση προσφέρουμε τὴ συγχωρητικότητά μας, ὄχι ἑκατονταπλάσια, ἄλλα μυριοπλάσια θὰ εἶναι τὰ ἀντίστοιχα ἀγαθά, ποὺ θὰ λάβουμε ἀπὸ τὸν Θεό. Νὰ ὁ δρόμος! Νά, πς ἀκριβῶς μποροῦμε νὰ σωθοῦμε! Νά, ἡ πύλη ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ εἰσέλθουμε στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν!
ΠΗΓΗ:    ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου