Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΣΕΪΔΑΝΑΓΙΑΣ.

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΣΕΪΔΑΝΑΓΙΑΣ 
Τό Σάββατον, 2αν /15ην Φεβρουαρίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου εἰς τήν Ἱεράν γυναικείαν Μονήν τῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας (Δεσποίνης), κειμένης ἔναντι τοῦ Τεμένους Χάνκε εἰς τήν χριστιανικήν συνοικίαν καί πλησίον τοῦ Πατριαρχείου, ἐν ᾗ διαβιοῦν περί τάς εἴκοσι καί πέντε μονάζουσαι.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰγνατίου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Ποιμένων ἐν τῇ κώμῃ τῶν Ποιμένων, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Ἱερομονάχου Παϊσίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀποστόλου, παρεπιδημοῦντος ἐκ τῆς Μητροπόλεως Πέτρας Χερρονήσου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τοῦ π. Ἀΐσσα Τοῦμα, Προϊσταμένου τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τοῦ Ἱεροδιακόνου Θαδδαίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, διευθύνοντος χορῳδίαν ἐκ τῶν ἱεροσπουδαστῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ἑλληνιστί, ρωσιστί καί ρουμανιστί, τῆς χορῳδίας δέ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἀραβιστί ὑπό τόν κ. Ριμόν Κάμαρ καί συμπροσευχομένου πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐξ Ἑλλήνων τῆς Παροικίας τῶν Ἱεροσολύμων, ἀραβοφώνων (Rum Orthodox), ρωσσοφώνων καί ρουμανοφώνων.
Πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα τοῦτο ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ προεξάρχων Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος (ἴδε βίντεο).
Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας, προσῆλθεν ἐκ τοῦ Πατριαρχείου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Συνοδείας Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί προσκυνητῶν.
Τήν Συνοδείαν τοῦ Μακαριωτάτου, τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί ὅλον τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη εἰς τό ἡγουμενεῖον καί εἰς τό προαύλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἡ καί ἀνακαινίζουσα αὐτήν καθηγουμένη αὐτῆς ὁσιολογιωτάτη μοναχή Σεραφείμα.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
1-3 1-4 1-7 1-9 1-10 1-13 1-14 1-17 1-20 1-22 1-24 1-25 1-27 1-28 1-29

ΠΗΓΗ: ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου