Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

ΠΕΜΠΤΗ  13  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ 

ΠΕΜΠΤΗΣ  ΛΔ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Ἀδελφοί, ἐὰν επωμεν τι μαρταν οκ χομεν, αυτος πλανμεν κα λθεια οκ στιν ν μν. Ἐὰν μολογμεν τς μαρτας μν, πιστς στι κα δκαιος, να φ μν τς μαρτας κα καθαρσ μς π πσης δικας. Ἐὰν επωμεν τι οχ μαρτκαμεν, ψεστην ποιομεν ατν, κα λγος ατο οκ στιν ν μν. Τεκνία μου, τατα γρφω μν να μ μρτητε· κα ἐάν τις μρτ, παρκλητον χομεν πρς τν πατρα, ησον Χριστν δκαιον· κα ατς λασμς στι περ τν μαρτιν μν, ο περ τν μετρων δ μνον, λλ κα περ λου το κσμου. Κα ν τοτ γινσκομεν τι γνκαμεν ατν, ἐὰν τς ντολς ατο τηρμεν. Ὁ λγων, γνωκα ατν, κα τς ντολς ατο μ τηρν, ψεστης στ, κα ν τοτ λθεια οκ στιν·ς δ᾿ ν τηρ ατο τν λγον, ληθς ν τοτ γπη το Θεο τετελεωται. ν τοτ γινσκομεν τι ν ατ σμεν. λγων ν ατ μνειν φελει, καθς κενος περιεπτησε, κα ατς οτω περιπατεν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφοί, ἐὰν ποῦμε ὅτι δὲν ἔχομεν ἁμαρτίαν, πλανῶμεν τὸν ἑαυτόν μας καὶ ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι μέσα μας. Ἐὰν ὁμολογοῦμεν τὰς ἁμαρτίες μας, αὐτὸς εἶναι ἀξιόπιστος καὶ δίκαιος, ὥστε νὰ μᾶς συγχωρήσῃ τὰς ἁμαρτίας καὶ νὰ μᾶς καθαρίσῃ ἀπὸ κάθε ἀδικίαν. Ἐὰν ποῦμε ὅτι δὲν ἔχομεν ἁμαρτήσει, τὸν κάνομεν ψεύτην καὶ ὁ λόγος του δὲν εἶναι μέσα μας. Παιδιά μου, αὐτὰ σᾶς τὰ γράφω διὰ νὰ μὴ ἁμαρτήσετε. Ἀλλ’ ἐὰν κανεὶς ἁμαρτήσῃ, ἔχομεν Παράκλητον πρὸς τὸν Πατέρα τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν δίκαιον· αὐτὸς εἶναι ἱλασμὸς τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ ὄχι μόνον τῶν δικῶν μας ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ κόσμου. Μὲ τοῦτο μποροῦμε νὰ εἴμεθα βέβαιοι ὅτι τὸν ἐγνωρίσαμεν: ἐὰν τηροῦμεν τὰς ἐντολάς του. Ἐκεῖνος ποὺ λέγει, «Τὸν ἐγνώρισα», ἀλλὰ δὲν τηρεῖ τὰς ἐντολάς του, εἶναι ψεύτης καὶ δὲν ὑπάρχει μέσα του ἡ ἀλήθεια. Ἀλλ’ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος τηρεῖ τὸν λόγον του, εἰς αὐτὸν πραγματικὰ ἡ ἀγάπη διὰ τὸν Θεὸν εἶναι τελεία. Μὲ τοῦτο μποροῦμε νὰ γνωρίζωμεν ὅτι εἴμεθα ἐν αὐτῷ: Ὅποιος λέγει ὅτι μένει ἐν αὐτῷ, ὀφείλει νὰ ζῇ ὅπως ἔζησε καὶ ὁ Χριστός.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΠΕΜΠΤΗΣ  ΙΖ΄  ΛΟΥΚΑ  


ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· ὁ ορανς κα γ παρελεσονται, ο δ μο λγοι ο μ παρελεσονται. Περ δ τς μρας κενης τς ρας οδες οδεν, οδ ο γγελοι ν οραν, οδ υἱός, ε μ πατρ. Βλπετε, γρυπνετε κα προσεχεσθε· οκ οδατε γρ πτε καιρς στιν.ς νθρωπος πδημος, φες τν οκαν ατο, κα δος τος δολοις ατο τν ξουσαν, κα κστ τ ργον ατο, κα τ θυρωρ νετελατο να γρηγορ. Γρηγορετε ον· οκ οδατε γρ πτε κριος τς οκας ρχεται, ψ μεσονυκτου λεκτοροφωνας πρω· μ λθν ξαφνης ερ μς καθεδοντας. δ μν λγω, πσι λγω· γρηγορετε. Ἣν δ τ πσχα κα τ ζυμα μετ δο μρας. Κα ζτουν ο ρχιερες κα ο γραμματες πς ατν ν δλ κρατσαντες ποκτενωσιν.λεγον δ μ ν τ ορτ, μποτε θρυβος σται το λαο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Εἶπεν ὁ Κύριος εἰς τοὺς μαθητάς του· ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ θὰ παρέλθουν, οἱ λόγοι μου ὅμως θὰ παρέλθουν. Τὴν ἡμέραν ὅμως ἐκείνην ἢ τὴν ὤραν δὲν ξέρει κανεὶς, οὔτε οἱ ἄγγελοι εἰς τὸν οὐρανόν οὔτε ὁ Υἱός, παρὰ μόνον ὁ Πατέρας. Προσέχετε, ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε, διότι δὲν ξέρετε πότε εἶναι ὁ καιρός. Ὅπως ἂν ἕνας ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔφυγε εἰς τὴν ξενιτιὰ καὶ ἄφησε τὶ σπίτι του καὶ ἔδωκε εἰς τοὺς δούλους του τὴν ἐπιτήρησιν, εἰς τὸν καθένα τὸ ἔργον του, καὶ τὸν θυρωρὸν διέταξε νὰ ἀγρυπνῇ. Ἀγρυπνεῖτε λοιπόν, διότι δὲν ξέρετε πότε ἔρχεται ὁ κύριος τοῦ σπιτιοῦ, τὸ βράδυ ἢ τὰ μεσάνυχτα ἢ ὅταν λαλοῦν οἱ πετεινοὶ ἢ τὸ πρωΐ, μήπως ἔλθῃ ἄξαφνα καὶ σᾶς βρῇ νὰ κοιμᾶσθε. Ἐκεῖνα ποὺ λέγω σ’ ἐσᾶς, τὰ λέγω σὲ ὅλους. Ἀγρυπνεῖτε». Ὕστερα ἀπὸ δύο ἡμέρες ἦτο ἡ ἑορτὴ τοῦ πάσχα καὶ τῶν ἀζύμων. Καὶ ἐζητοῦσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τρόπον νὰ τὸν συλλάβουν μὲ δόλον καὶ νὰ τὸν σκοτώσουν. Διότι ἔλεγαν νὰ μὴ τὸν συλλάβουν κατὰ τὴν ἑορτήν, μήπως γίνῃ θόρυβος ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου