Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Η ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ !


fthiotidos700x

Μητροπολίτης Φθιώτιδος: 'Η παρούσα κρίση δεν είναι παρωνυχίδα'


Εις την αρχή της κρίσεως η Εγκύκλιος της Ιεραρχίας ετάραξε τον πολιτικό κόσμο και εστήριξε τον λαό. Υπάρχει ανάγκη δια νέας εγκυκλίου της Ιεραρχίας να ανακοινωθούν οι θέσεις της Εκκλησίας δια να στηριχθεί ο δεινοπαθών λαός.
2) Να γίνει η αποφασισθείσα υπό της προηγουμένης Ιεραρχίας, και μη ακόμη πραγματοποιηθείσα, διακαναλική συνέντευξις του Μακαραριωτάτου Αρχιεπισκόπου επί όλων των θεμάτων της Εκκλησίας, δια να δοθούν απαντήσεις δια πολλά αιωρούμενα θέματα των σχέσεων Εκκλησίας και πολιτείας.
Θα ενοχληθούν πολλοί, αλλά θα ικανοποιηθούν περισσότεροι. Ο υπεύθυνος λόγος του Προέδρου της Ιεραρχίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και εις την παρούσαν περίστασιν επιβάλλεται.
3) Να επιδιωχθεί συνεργασία των Ιερών Μητροπόλεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους φιλανθρωπικούς φορείς εκάστης επαρχίας, για να συντονίζεται καλύτερα και αποδοτικότερα η προσφορά της αγάπης προς τους εμπεριστάτους αδελφούς.
Οι μεμονωμένες δράσεις αδυνατίζουν και συγχέουν το όλον έργον.
4) Η Ιερά Σύνοδος κατά τη διανομή τροφίμων και γενικά ανθρωπιστικής βοηθείας προερχομένης από άλλες Εκκλησίας, άλλους φορείς του Εξωτερικού και Εσωτερικού η άλλους Οργανισμοούς, να τηρήσει κατάλογο προτεραιότητας προς αποφυγή διακρίσεων.
5) Να αποφεύγεται η δημοσίευση των υπό των Ιερών Μητροπόλεων προσφερομένων βοηθημάτων σε είδη η χρήματα, διότι τούτο εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Είναι δυνατόν να υπάρξει αύξηση των αιτούντων και να μη δυνάμεθα να ικανοποιούνται όλοι, με αποτέλεσμα να ευρεθούμε απέναντι σε έναν κόσμο που θα έχει εσφαλμένη πληροφόρηση ότι η Εκκλησία έχει και δεν δίδει.
6) Να λάβωμε σοβαρώς υπ’ όψιν και την οικονομική κρίση των ενοριών και των Ιερών Μητροπόλεων, στις οποίες λόγω της μειώσεως των εσόδων μειώνονται αναγκαστικά και οι δυνατότητες συνεχίσεως των φιλανθρωπικών δράσεων και η λειτουργία των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
7) Για την ελάφρυνση των μικρών ενοριών, να απαλλάξωμε από τις νόμιμες εισφορές υπέρ της Εκκλησίας εκείνες των οποίων ο αριθμός των μονίμων οικογενειών δεν υπερβαίνει τις 50.
8) Να προτείνωμε στις Ιερές Μονές και στις Ενορίες την εκποίηση τιμαλφών, αν διαθέτουν, δια την ενίσχυσιν του φιλανθρωπικού έργου. Προς τούτο υπάρχει ειδικός Κανονισμός εκποίησεως εκκλησιαστικών τιμαλφών.
9) Να προβληματισθούμε δια την εξασφάλισιν της νομιμότητος και των προς το ζην αναγκαίων των αμίσθων Ιερέων, τους οποίους αναγκαζόμεθα να χειροτονούμε δια την στελέχωσιν των κενών ενοριών.
Ως φαίνεται με το πρόσχημα της κρίσεως είναι στο πρόγραμμα η μείωση των οργανικών θέσεων των Εφημερίων.
10) Να δοθούν από ειδικούς μελετητάς της ΕΚΥΟ κατευθύνσεις δια την αξιοποίησιν, όσων έχουν τις προϋποθέσεις, ενοριακών περιουσιών. Δυστυχώς κοινή διαπίστωση είναι ότι η στήριξη εκ μέρους των Κεντρικών Υπηρεσιών των Εκκλησιασιαστικών Επαρχιών είναι ελλιπεστάτη.
Να συνειδητοποιήσωμε όλοι ότι η παρούσα κρίση δεν είναι παρονυχίδα. Απειλεί την κοινωνική υπόσταση και το έργο της Εκκλησίας και να ετοιμασθούμε δια τα χειρότερα.
Η πολύπλευρη κρίση είναι ακόμα μια απόδειξη ότι εισήλθαμε σε μία περίοδο καταιγιστικών αλλαγών και αναταράξεων, κατά την οποία «ο άρχων του κόσμου τούτου» οργανώνεται στον πόλεμο κατά της Εκκλησίας. Σ’ αυτή την δεινή κατάσταση αρμόζει η προσευχή της Εκκλησίας:
«Ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς οι οικτιρμοί σου, Κύριε, ότι επτωχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν, ο Θεός, ο Σωτήρ ημών».
† Ο Φθ. Ν.

ΠΗΓΗ:     http://www.romfea.gr/foni-ierarxon/11849-fthiotidos-gia-krisi-ierarxia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου