Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑ; (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑ; (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Χριστούγεννα χωρὶς Χριστὸ καὶ Παναγία;…

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                   Μεταξὺ εἰρωνικῶν σχολίων καὶ θυμοῦ ἀντιμετωπίστηκε στὶς Βρυξέλλες ἡἐσωτερικὴ Ὁδηγία τῆς Ἐπιτρόπου γιὰ τὴν Ἰσότητα κας Ἕλενας Ντάλι, στελέχους τοῦ ἘργατικοῦΚόμματος τῆς Μάλτας. Στὴν ἐν λόγῳ Ὁδηγία πρὸς τὶς ὑπηρεσίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ζήτησε, μεταξὺ τῶν ἄλλων,  στὶς εὐχὲς ποὺ θὰ ἀπευθύνουν ἐν ὄψει τῶν Χριστουγέννων νὰἀποφύγουν νὰ χρησιμοποιήσουν τὶς λέξεις ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ καὶ ΙΩΑΝΝΗΣ! Δὲν ζήτησε πάντως, ἀκόμη,  τὴν κατάργηση τῆς ἑορτῆς!….
.                    Ἡ προερχόμενη ἀπὸ τὸ μικρότερο σὲ ἔκταση καὶ πληθυσμὸ κράτος τῆς Ε. Ε. Ἐπίτροπος θέλησε νὰ προκαλέσει ἀναστάτωση σὲ ὅλη τὴν χριστιανικὴ Εὐρώπη, ἱκανοποιώντας ἀσφαλῶς τὰ ἀντιχριστιανικὰ λόμπι τῶν Βρυξελλῶν. Καὶ καλά, τὰ Χριστούγεννα καὶ ὁ Χριστὸς τὴνἐνοχλοῦν καὶ ἔδωσε τὴν ὁδηγία νὰ μὴν ἀναφερθοῦν. Τὰ ὀνόματα ΜΑΡΙΑ καὶ ΙΩΑΝΝΗΣ τί τῆς ἔφταιξαν; Καὶ ἂν δὲν ἀναφέρονται αὐτά, γιατί νὰ ἀναφέρονται τὰ ἄλλα χριστιανικὰ ὀνόματα; Καὶἂν δὲν ἀναφέρονται αὐτά, γιατί νὰ ἀναφέρονται μὲ τὴν ἴδια λογικὴ τὰ ἰσλαμικά, ἑβραϊκά,ἰνδουιστικά, ἀρχαιοελληνικὰ ὀνόματα; Φοβοῦμαι ὅτι ἡ «λογικὴ» γιὰ τὴν «ἰσότητα», τῆς κας Ντάλι  ὁδηγεῖ στὸ νὰ ὀνοματίζονται οἱ Εὐρωπαῖοι μὲ ἀριθμούς, κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν στρατοπέδων συγκέντρωσης τῶν Χίτλερ, Στάλιν καὶ Κεμάλ…
.                   Μετὰ τὴν ἀντίδραση τῶν ἰδίων τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ε.Ε καὶ τοῦ Βατικανοῦ, ἡ Ὁδηγία ἀπεσύρθη «γιὰ νὰ ξαναγραφεῖ»… Τὸ Βατικανὸ ἀντέδρασε στὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο, μέσῳ τοῦ πρωθυπουργοῦ του, καρδιναλίου Πιέτρο Παρολίν. Σὲ σχετικὴ δήλωσή του αὐτὸς τόνισε, μεταξὺ ἄλλων:  «…Ὑπάρχει καὶ ὁ μηδενισμὸς  τῶν ριζῶν μας, κυρίως σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς χριστιανικὲς ἑορτές, τὴ χριστιανικὴ διάσταση τῆς Εὐρώπης μας ἐπίσης. Βεβαίως γνωρίζουμε ὅτι ἡΕὐρώπη ὀφείλει τὴν ὕπαρξή της καὶ τὴν ταυτότητά της σὲ πολυάριθμες συνεισφορές, ἀλλὰ βεβαίως δὲν μποροῦμε νὰ λησμονοῦμε ὅτι ἡ κυρία συνεισφορὰ ἦταν τοῦ χριστιανισμοῦ. Συνεπῶς ἡ καταστροφὴ τῆς διαφορᾶς καὶ τῶν ριζῶν τῆς Εὐρώπης σημαίνει καταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου».
.                   Καὶ αὐτὰ ὡς πρὸς τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πῶς ἀντέδρασε; Σιωπὴ ἐκ μέρους της καὶ ἂς ὑπάρχουν γραφεῖα ἐκπροσωπήσεως παρὰ τῇ Ε.Ε. τοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Σὰ νὰ μὴ συνέβη τίποτε. Ἂν μιλήσουμε γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος συνεδρίασε στὶς 1 καὶ 2 Δεκεμβρίου, δηλαδὴ ΜΕΤΑ τὴν κοινοποίηση τῆς Ὁδηγίας τῆς κας Ντάλι καὶ ΜΕΤΑ τὴν ἀντίδραση τοῦ Βατικανοῦ.
.                   Μὲ τί ἀσχολήθηκε; Σύμφωνα μὲ τὸ σχετικὸ Δελτίο Τύπου μὲ τὴν ἀνύψωση δύο Ἐπισκόπων σὲ τιτουλαρίους Μητροπολίτες, μὲ τὴν ἐκπροσώπηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μόνο ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος, μὲ τὸν δίσκο ποὺ θὰ περιαχθεῖ τὰ Χριστούγεννα γιὰ τὸ 3ο παιδὶ στὴ Θράκη καὶ μὲ τὴν Ἔκθεση καλλιτεχνῶν γιὰ τοὺς Ἁγίους Νεομάρτυρες… Αὐτὰ τὴν ὥρα ποὺ γίνεται ἀπόπειρα νὰ καταργηθεῖ ἡ ἀναφορὰ στὰ Χριστούγεννα  ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες τῆς Ε.Ε. καὶ μίαν ἡμέρα  πρὶν ἔρθει ὁ Πάπας στὴν Ἑλλάδα καὶ συναντηθεῖ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο… Φαίνεται πὼς ἡ ἀμεριμνησία καὶ ἡ ξενοιασιὰ ἐπικρατοῦν στὴν ἀντίληψη τῆς κορυφῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.- 

ΠΗΓΗ:  ΚΛΙΚ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου