Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

«ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ [Ὀρθοδόξου] ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΑΙΡΕΣΕΙΣ καὶ ΣΧΙΣΜΑΤΑ» (Ἱ. Σύνοδος Ἑκκλησίας Βουλγαρίας)

«ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΑΙΡΕΣΕΙΣ καὶ ΣΧΙΣΜΑΤΑ»

.              Στὶς 21 Ἀπριλίου συνεδρίασε ἡ Ἁγία Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ πατριάρχου Νεοφύτου. Μεταξὺ ἄλλων συζήτησε θέματα καὶ ἔγγραφα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἐπικείμενη Πανορθόδοξη Σύνοδο ποὺ προβλέπεται νὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Κρήτη ἀπὸ τὶς 16 Ἰουνίου ἕως τὶς 27.
.               Ἡ Ἁγία Σύνοδος ἐξέτασε τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτη Λόβετς Γαβριήλ, σὲ σχέση μὲ τὸ κείμενο “Οἱ σχέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τὸ ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο”, ἡ ὁποία ὑποστηρίζεται καὶ ἀπὸ τὸν Ἐπισκοπο Ρlovdiv Νικολάι, μαζὶ μὲ  240 ἱερεῖς ἀπὸ τὴν ἐπαρχία τῆς Φιλιππούπολης.
.               Μετὰ ἀπὸ ψηφοφορία γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀνάγκης γιὰ ἀλλαγὲς στὸ συγκεκριμένο ἔγγραφο ἡ Ἁγία Σύνοδος υἱοθέτησε τὴν ἀκόλουθη γνωμοδότηση: «Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιὰ τὴν ἑνότητα ὅλων εἶναι κατανοητὸ ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν πέσει σὲ αἵρεση ἢ σχίσμα, θὰ πρέπει πρῶτα νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ ἀποδείξουν τὴν ὑπακοὴ στὸν Ἱεροὺς Κανόνες καὶ στὴ συνέχεια, μέσω τῆς μετάνοιας, μποροῦν νὰ ὀνομάζονται Ἐκκλησία».
.               Σχολιάζοντας δὲ τοὺς διμερεῖς θεολογικοὺς διαλόγους σημειώνει: «Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι γία ρθόδοξος κκλησία, ποία εναι μία κα μόνη, ποτ δν χασε τν νότητα στν πίστη κα τν κοινωνία το γίου Πνεύματος μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν ὅπως θὰ διαρκέσει μέχρι τὸ τέλος τοῦ κόσμου, ὁ Κύριος ἔχει πεῖ ὅτι “οἱ πύλες τῆς κόλασης δὲν θὰ ὑπερισχύσουν ἐναντίον της” (Ματθ. ιϛ´ 18), αὐτὴ ἡ κοινωνία θὰ διαρκέσει γιὰ πάντα».
.            Σὲ ἄλλο σημεῖο ἀναφέρει: «κτς τῆς γίας ρθοδόξου κκλησίας δν πάρχουν λλες κκλησίες, λλ μόνο αρέσεις κα τ σχίσματα, κα τ ν νομάζονται ο τελευταες “κκλησίες” εναι θεολογικά, δογματικ κα κανονικ ντελς λάθος».
.               Σὲ μία ἀκόμη παρατήρηση ἡ βουλγαρικὴ Ἐκκλησία ἀναφέρει σχολιάζοντας ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ συγκεκριμένου ἐγγράφου ποὺ λέει “κατὰ τὴ διεξαγωγὴ τῶν θεολογικῶν διαλόγων κοινὸς στόχος ὅλων εἶναι ἡ τελικὴ ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας τῆς ἀληθινῆς πίστης καὶ τῆς ἀγάπης”: «Εἶναι ἐντελῶς λάθος καὶ ἀπαράδεκτο, διότι πρέπει νὰ διευκρινιστεῖ καὶ νὰ τονιστεῖ ὅτι ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἀληθινὴ πίστη τῶν αἱρετικῶν καὶ σχισματικῶν σὲ καμία περίπτωση δὲν σχετίζεται μὲ τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».

ΠΗΓΗ: ekklisiaonline.gr

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου