Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

H ΧΑΡA ΤΟY κ. ΚΑΜΙΝΗ!

Ἡ χαρά τοῦ κ. Καμίνη!

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη, ἱεροκήρυκος

Ἡ έλληνική κοινωνία εἶναι ἀνάστατη. Οἰκονομικά ὑποφέρει τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ ἀνεργία πλήττει ἰδίως τίς νεώτερες γενηές. Ὑπάρχουν σπίτια πενταμελή, πού καί τά πέντε μέλη τους εἶναι ἄνεργα! Ἐν τούτοις εἶναι ὅλοι ὑποχρεωμένοι νά τακτοποιοῦν τούς λογαριασμούς τους μέ τή Δ.Ε.Η., μέ τήν Ἐφορία, μέ τά ποικίλα τέλη, μέ τις ἀσφαλιστικές εισφορές…

  • Σέ μιά τέτοια ἐποχή, ἄρχοντες τοῦ τόπου, ἐπιχαίρουν γιά αἰσχρές καί ἀνήθικες ἐπιτυχίες τους! Πολλοί ὑποστηρίζουν, ὅτι ἡ κυβερνῶσα Ἀριστερά, δέν ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἐπίλυσι τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων. Γιά ἕνα κυρίως ἐνδιαφέρεται: Νά ἀλλάξουν τό ἠθικό, ἐθνικό, ἱστορικό καί παραδοσιακό πρόσωπο αυτοῦ τοῦ τόπου, πού λέγεται Ἑλλάδα.

  • Θά περίμενε κανείς, οἱ τοπικοί τουλάχιστον ἄρχοντες (τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως) νά ἀσχολοῦνται μέ τά σοβαρά προβλήματα τοῦ λαοῦ, καί ὄχι μέ βρωμερά συμβόλαια… Θά ἀναφερθοῦμε στόν δήμαρχο τῆς Πρωτευούσης, τόν κ. Καμίνη. Οὕτε λίγο οὕτε πολύ, πανηγύρισε τό γεγονός, ὅτι στίς 25 Ἰανουαρίου 2016, στό γραφείο τοῦ Δημάρχου Αθηναίων, ὑπέγραψε τή ληξιαρχική πρᾶξι γιά τό «Σύμφωνο Συμβίωσης» δύο ὁμοφυλοφίλων! Ἕνας γιατρός 66χρονος καί ἕνας δικηγόρος 60χρονος συνυπέγραψαν νά ἀποτελοῦν τό πρῶτο «ἐπίσημο» ὁμόφυλο ζευγάρι τῆς Ἀθήνας!

  • Καί ὁ δήμαρχος κ. Καμίνης δήλωσε: «Ὑπέγραψα πρίν ἀπό λίγο, τό πρῶτο Σύμφωνο Συμβίωσης ὁμοφύλου ζευγαριού. Σημαντική μέρα γιά τά δικαιώματα στή χώρα μας».

  • Ὄχι, κ. Καμίνη! Ποτέ ἡ ἐξάρτησις ἀπό ἀνώμαλο καί βρωμερό πάθος δέν ἀποτελεῖ δικαίωμα. Ἡ ἐξάρτησις δέν εἶναι ἐλεύθερη ἐπιλογή. Εἶναι σκλαβιά. Εἶναι ἀλυσοδεμένος συρμός καί παρασυρμός πρός τόν ὄλεθρο.

  • Ὄχι, κ. Καμίνη! Δικαιώματα εἶναι ὅσα ὁ Δημιουργός Θεός ἔθεσε στόν ἄνθρωπο γιά τίς πνευματικές καί σωματικές του ἀνάγκες. Ἡ ἀρρώστια π.χ. δέν εἶναι δικαίωμα. Εἶναι πληγή στό ἀνθρώπινο σῶμα, πού βεβαίως ἔχει δικαίωμα περιποιήσεως καί ὑγείας. Ἡ ὑγεία εἶναι δικαίωμα, ἡ φθορά τῆς ὑγείας εἶναι ἄμεση ἤ ἔμμεση αὐτοκτονία.

  • Ὄχι, κ. Καμίνη! Δικαίωμα δέν εἶναι ἡ παρά φύσιν σεξουαλικότητα. Αὐτή εἶναι σαρκικό πάθος, τό πιό ἀσελγές καί αἰσχρό. Καί ἀντιμετωπίζεται ὄχι μέ ἐπιβράβευσι, ἀλλά μέ θεραπεία καί ἀγῶνα

  • Ἐμείς, κ. Καμίνη, πιστεύουμε, ὅτι τό καμίνι τῶν Σοδόμων δέν ἄναψε τυχαῖα. Ὁ Θεός εἶναι βεβαίως ἀγάπη καί σπλαχνικότητα, ἀλλ’ ὅταν βλέπη μετάνοια καί ἀγῶνα. Ὅταν βλέπη πρόκλησι καί θεοποίησι τῆς ἀνωμαλίας, τότε εἶναι «πῦρ καταναλίσκον» (Ἑβρ. ιβ’ 29).

    ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου