Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ... ΨΗΦΙΣΕΤΕ !!!

«Γι' αὐτὴ τὴ μαγιὰ ὁ Κύριος θὰ κάμει ὅ,τι θὰ κάμει»!


Γράφει ὁ Βελισσάριος Γ. Γκεζερλὴς

Ρωτοῦσαν τὸν σύγχρονο ἅγιό μας γέροντα Παΐσιο τί θὰ γίνει μὲ τοὺς πολιτικοὺς στὴν Ἑλλάδα καὶ αὐτὸς ἀπάντησε χαρακτηριστικά: «Μὴ φοβάστε. Ὁ Θεὸς δὲν θὰ ἐπιτρέψει νὰ γίνει κακό, ἀλλὰ θὰ γίνουν ὅμως πράματα καὶ θάματα ποὺ δὲν θὰ ἐξηγοῦνται μὲ τὴ λογική. Ο κόσμος θὰ τοὺς σιχαθεῖ καὶ θὰ τοὺς κυνηγήσει. Ὅπως ἕνα μπαλόνι φουσκώνει καὶ ξαφνικὰ σκάει, ἔτσι θὰ σκάσουν κι αὐτοί»! Μήπως σήμερα δὲν ζοῦμε αὐτὴ τὴν κατάσταση, ὁ κόσμος νὰ κυνηγάει τοὺς πολιτικοὺς μὲ αὐγὰ καὶ πέτρες, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ συμβαίνει κάτι πολὺ σοβαρό. Ὅλα τα πολιτικὰ κόμματα καὶ οἱ γνωστοὶ κομματοθρεμμένοι καὶ καρεκλοβολεμένοι πολιτικοὶ νὰ ἔχουν πλέον ξεφουσκώσει, νὰ ἔχουν «σκάσει σὰν τὸ μπαλόνι», διότι πλέον ὅλοι δείξανε τὸ ποιόν τους, τὴ ρίζα τους, τὰ ἔργα τους, τοὺς καρπούς τους. Καὶ οἱ καρποὶ τοὺς εἶναι συγκεκριμένοι, σάπιοι, γεμάτοι ἀνθελληνικότητα, ἀπιστία, διχόνοια, δουλεία, γραικυλισμό, διαπλοκή, ὑποδούλωση, πονηριά, ἀδικία, προδοσία, ψέμα!
Ναί, ξεφούσκωσαν πιὰ ὅλα τα πολιτικὰ σχήματα, μηδενὸς ἑξαιρουμένου καὶ ὁ Ἕλληνας πολίτης ἀνυπεράσπιστος, ἀδικημένος στὸ ἔπακρο, παραγκωνισμένος καὶ ἰσοπεδωμένος  ἀπ’ τὸν ἀνελέητο κομματικὸ βομβαρδισμὸ τῶν τελευταίων 40 χρόνων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἐξόντωση τῶν τελευταίων 5 χρόνων τῆς εἰκονικῆς κρίσεως, διατηρώντας ἀκόμα μερικὰ ἀπομεινάρια ἀξιοπρέπειας, καλεῖται γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ ταΐσει μὲ ψήφους τὴν κομματικὴ Λερναία Ὕδρα ποὺ ὅσα κεφάλια κι ἂν χάσει κατὰ ἕνα παράξενο τρόπο γεννάει πάλι ἴδια καὶ χειρότερα, ὥστε νὰ....
συνεχίζει ἀνενόχλητή το ἀποσαρθρωτικὸ καὶ μηδενιστικὸ ἔργο τῆς διάλυσης τῆς πατρίδας μας.
Καὶ μᾶς βάζουν πάλι στὴν ἴδια λογική, νὰ τοὺς ξαναψηφίσουμε, νὰ τοὺς δώσουμε τὸ πράσινο φῶς νὰ συνεχίσουν, ὅλοι σὰν μιὰ παρέα, τὴν ἀποδόμηση, τὴν ἰσοπέδωση, τὴν ἐξόντωση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὡς ἐντολοδόχοι τῆς Εὐρώπης, κάνοντας ἔτσι κι ἐμᾶς συνεργοὺς στὸ ἔργο τους καὶ συνυπεύθυνους στὴν ἀδικία τους!
«Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ καὶ βάλε ἀπό σου• καλὸν σοῖ ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ κυλλόν, ἢ δύο χείρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον» (Ματθ. ιθ, 8). Καλύτερα εἶναι καὶ σὲ μᾶς νὰ κόψουμε τὸ χέρι μᾶς παρὰ νὰ ξαναγίνουμε συνεργοὶ μὲ τὴν πράξη τῆς ψήφου μας μὲ αὐτὰ τὰ ἀντιχριστα κόμματα τῆς διαφθορᾶς καὶ τοὺς ψεύδους.
Καὶ τί νὰ ψηφίσουμε, θὰ ἀναρωτηθεῖ κανείς, νὰ ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα σὲ ἀκυβερνησία; Τί ἄλλο μποροῦμε νὰ κάνουμε; 
Ἃς ἀφήσουμε αὐτὴ τὴν ὥρα νὰ μιλήσει ὁ Θεός. Δὲν ὑπάρχει κάτι ἄλλο. Ὅπως εἴπαμε ὅλα ξεφούσκωσαν! Ὁ ἅγιος γέροντας Παΐσιος ἔλεγε συνεχῶς (τὸ γράφω μὲ δικά μου λόγια): Ὁ Θεὸς ἀγαπάει τὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ ἀφήσει νὰ χαθεῖ, γιατί εἶναι ἡ μαγιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Ἑλλάδα θὰ λάμψει πάλι καὶ ἡ Ὀρθοδοξία. Τὸν ρώτησαν λοιπόν: «Τί χριστιανοὶ εἴμαστε; Ξέρεις γέροντα ἔξω πόσο ἁμαρτωλὰ ζοῦν οἱ Ἕλληνες; Μέρα νύχτα διασκεδάζουν καὶ κυλιοῦνται στὴν ἁμαρτία. Πῶς θὰ μᾶς βοηθήσει ὁ Θεός; καὶ ὁ γέροντας Παΐσιος ἀπάντησε χαρακτηριστικά: «Ὑπάρχει ἡ μαγιὰ καὶ αὐτὴ ἡ μαγιὰ κρατάει τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἑλλάδα. Γὶ αὐτὴ τὴ μαγιὰ ὁ Κύριος θὰ κάμει ὅτι θὰ κάμει»!
Νὰ λοιπὸν πρακτικὸς ἀγώνας γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς σήμερα, νὰ ἀποτελέσουμε τὴ μαγιά, νὰ ἐνταχθοῦμε στὴ μαγιά, χάρη τῆς ὁποίας ὁ Θεὸς θὰ σώσει τὴν πατρίδα μας. Γιὰ νὰ ἀποτελέσουμε ὅμως τὴ μαγιὰ θὰ πρέπει ὡς χριστιανικὸς ἑλληνικὸς λαὸς νὰ δείξουμε ἀληθινὴ μετάνοια καὶ νὰ ξεκόψουμε τὴ σχέση μας, ὅποια κι ἂν εἶναι αὐτὴ μὲ τὰ κόμματα αὐτὰ ποὺ δὲν ἀγαποῦν οὔτε τὸ Θεὸ οὔτε τὴν πατρίδα μας. Δὲν χωροῦν ἄλλοι συμβιβασμοί, ἄλλη ὑποκρισία. Νὰ τὰ ἔχουμε καλὰ μὲ τὸ Θεὸ καὶ μὲ τὸ κόμμα μας ποὺ θὰ μᾶς βολέψει μὲ οἱονδήποτε τρόπο. Δὲν μποροῦμε νὰ δουλεύουμε μιὰ στὸ Θεὸ καὶ μιὰ στὸ μαμωνὰ καὶ τὰ ὄργανά του!
Ἔλεγε χαρακτηριστικὰ καὶ πάλι ὁ Ἅγιος Παΐσιος: «Κοιτάξτε βρὲ παιδιά! Ποιὸς εἶναι πιὸ κοντὰ στὴν Ἐκκλησία, ποιὸς ἀγωνίζεται γι’ αὐτὴν καὶ γιὰ τὴν πατρίδα καὶ ποιὸς ἔχει ζωὴ σύμφωνη μ αὐτὰ ποῦ λέει; Ὅποιον βλέπετε πὼς εἶναι πιὸ καλὸς καὶ πιὸ κοντὰ στὴν Ἐκκλησία, αὐτὸν νὰ ψηφίζετε. Δὲ λέω νὰ ψηφίζετε κόμματα, ὅπως αὐτὰ ποὺ βγαίνουν καὶ λέγονται Χριστιανοδημοκρατικὰ κ.λ.π., γιατί εἶναι λάθος. Δὲν πρέπει νὰ κομματιαζόμαστε. Ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀγαποῦμε πρῶτα τὴν Ἐκκλησία μας καὶ μετὰ τὴν πατρίδα μας καὶ νὰ ψηφίζουμε αὐτοὺς ποὺ βλέπουμε νὰ ἀγωνίζονται γι’ αὐτὰ τὰ δύο. Βλέπετε, ὁ Μακρυγιάννης κι ὅλοι οἱ μεγάλοι ἥρωες γὶ αὐτὰ τὰ δύο ἀγωνίστηκαν κι ἔχυσαν τὸ αἷμα τους. Πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ μετὰ ὑπὲρ πατρίδος. Γι’ αὐτὸ καὶ ‘μεῖς, σήμερα, πρέπει νὰ τοὺς εἴμαστε εὐγνώμονες, ποὺ εἴμαστε ἐλεύθεροι καὶ ὄχι… δοῦλοι τῶν Τούρκων καὶ νὰ προσπαθοῦμε τέτοιοι Ἕλληνες νὰ βγαίνουν στὴν ἐξουσία, ποὺ νὰ χύνουν τὸ αἷμα τοὺς πρῶτα ὑπὲρ τῆς πίστεως καὶ μετὰ ὑπὲρ τῆς πατρίδος. Σήμερα δυστυχῶς βάλαμε μέσα στὴ Βουλὴ ἀνθρώπους νὰ μᾶς διοικοῦν τῶν ὁποίων τὸ ἱστορικὸ εἶναι πολὺ ἐπιβαρημένο». Καὶ σὲ ἄλλη περίπτωση ἔλεγε: «Εἶναι κρίμα, γιατί σήμερα κατόρθωσε ὁ διάβολος κι αἰχμαλώτισε τὶς ἡγεσίες. Κλαίω τὴν Ἑλλάδα. Δὲν ἔχει μείνει τίποτα ὄρθιο σήμερα. Ἡ Ἑλλάδα γιὰ νὰ σωθεῖ, πρέπει ὅλοι οἱ ἡγέτες τῆς ὅπου καὶ ἂν βρίσκονται, νὰ πᾶνε ἐξορία. Νὰ φύγουν, γιατί παρόντες μολύνουν»!
Αὐτὴ τὴν ὥρα δὲν μᾶς μένει νὰ κάνουμε κάτι ἄλλο, ὅπως γιὰ παράδειγμα νὰ ὀργανώσουμε καὶ νὰ προωθήσουμε νέους ἀνθρώπους μὲ πίστη καὶ ἀγάπη στὸ Χριστὸ καὶ τὴν Πατρίδα μας καὶ νὰ τοὺς ἐκλέξουμε ὡς βουλευτές, διότι ὅλοι οἱ δίοδοι πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση εἶναι ἀποκλεισμένοι μὲ πολὺ ἔντεχνο τρόπο, ἀκόμα καὶ μὲ νομοθεσίες ἀλλὰ καὶ ἀρρωστημένες χριστιανικὲς νοοτροπίες, ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ ὑγιὴς πνευματικὰ ἄνθρωπος νὰ μπεῖ στὴν βουλὴ ἡ μὴ διὰ τῶν μεγαλοκομμάτων ποὺ ἐξυπηρετοῦν συμφέροντα. 
Μποροῦμε ὅμως νὰ παραμείνουμε καθαροί, μὴ σχετιζόμενοι μὲ τὸ συγκεκριμένο σάπιο πολιτικὸ σύστημα, στηρίζοντας στὴν παροῦσα φάση μικρὰ κομματίδια ποὺ κινοῦνται στὴν κατεύθυνση τῆς ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδος, ἂν αὐτὰ ὑπάρχουν καὶ παίρνοντας τὴν ἀπόφαση νὰ κάνουμε τὸ λίγο ποὺ μποροῦμε, νὰ διατηρήσουμε τὴ «μαγιὰ» (τὴ φλόγα ἀναμμένη) στὸν ἑαυτό μας, στὴν οἰκογένειά μας, στὰ παιδιά μας, στὴν ἐνορία μας καὶ ὅπου εἶναι ἐφικτό, ὡς Ἐκκλησία Χριστοῦ, νὰ γίνουμε ζωντανὲς ἐνορίες, ζῶσες χριστιανικὲς κοινότητες, σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους, ὅπου ἡ μαγιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας μας θὰ παραμένει ἐνεργή, καθάρια! Τότε μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε στὸν Θεὸ πατέρα μας ὅτι θὰ σώσει τὴν Ἑλλάδα μας καὶ ὅλο τὸν κόσμο, χάρη στὸν μικρὸ αὐτὸ ἀγώνα τῆς «μαγιᾶς», τῶν ὀλίγων χριστιανῶν μὲ ζῶσα καὶ ἀληθινὴ πίστη! 
Ὀφείλουμε οἱ χριστιανοί, κλῆρος καὶ λαός, νὰ ξεκαθαρίσουμε τὸ τοπίο, τῆς σχέσης μας μὲ τὰ ἀντιχριστα αὐτὰ κόμματα τῆς διαφθορᾶς καὶ τοῦ ψεύδους καὶ νὰ προσκυνοῦμε τὸν Θεὸ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθεία κι ὄχι ἐν συμφέρον καὶ ὑποκρισία! Καὶ ἡ λύση τοῦ δράματος ἀπ’ ὅτι φαίνεται εἶναι κοντά… Ἡ Τουρκία ἤδη ἔχει ἀρχίσει νὰ ξύνεται στὴν γκλίτσα τοῦ τσοπάνη… καὶ οἱ προφητεῖες τοῦ Πατροκοσμᾶ καὶ τοῦ ἁγίου Παϊσίου ἐπιβεβαιώνονται ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη, ὥστε τὸ ἀληθινὸ ρωμαίικο νὰ πάρει κι αὐτὸ τὴ σειρά του! 
Βελισσάριος Γ. Γκεζερλὴς
Ἱεροψάλτης - Δρ. Πληροφορικῆς 

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου