Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Φώτιος καὶ Ἀνίκητος οἱ Μάρτυρες

Ὁ Φώτιος ἦταν ἀνεψιὸς τοῦ Ἀνικήτου. Κατάγονταν καὶ οἱ δυὸ ἀπὸ τὴ Νικομήδεια. Ὅταν ὁ Διοκλητιανὸς θέλησε νὰ κινήσ&epsil ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Παλάμων

Ἦταν γέροντας καὶ σοφὸς διδάσκαλος τοῦ μεγάλου Παχωμίου († 15 Μαΐου). Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Δώδεκα Στρατιῶτες Μάρτυρες ἀπὸ τὴν Κρήτη

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Κάστωρ

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Πάμφιλος καὶ Καπίτων οἱ Μάρτυρες

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.
περισσότερα...

Οἱ Ὅσιοι Σέργιος καὶ Στέφανος

Ἀπεβίωσαν εἰρηνικά.
περισσότερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου