Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Φώτιος καὶ Ἀνίκητος οἱ Μάρτυρες


Ὁ Φώτιος ἦταν ἀνεψιὸς τοῦ Ἀνικήτου. Κατάγονταν καὶ οἱ δυὸ ἀπὸ τὴ Νικομήδεια. Ὅταν ὁ Διοκλητιανὸς θέλησε νὰ κινήσ&epsil ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Παλάμων


Ἦταν γέροντας καὶ σοφὸς διδάσκαλος τοῦ μεγάλου Παχωμίου († 15 Μαΐου). Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Δώδεκα Στρατιῶτες Μάρτυρες ἀπὸ τὴν Κρήτη


Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Κάστωρ


Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Πάμφιλος καὶ Καπίτων οἱ Μάρτυρες


Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.
περισσότερα...

Οἱ Ὅσιοι Σέργιος καὶ Στέφανος


Ἀπεβίωσαν εἰρηνικά.
περισσότερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου