Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

ΤΑ”ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ” – Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΣΧΑΤΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

Posted: June 30, 2014 at 2:00 pm, Last Updated:
ΤΑ"ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" - Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΣΧΑΤΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ († Γέροντας Άνθιμος Αγιαννανίτης)
<<Σήμερα η Ανθρωπότητα βρίσκεται στην χειρότερη κατάστασή της από κτίσεως κόσμου.>>
Ο δρόμος που ακολουθεί είναι δρόμος παρακμής, δρόμος διαφθοράς, δρόμος σκοταδισμού, δρόμος που οδηγεί στον όλεθρο. Οι άνθρωποι με τις καταχρήσεις, και ιδίως τις σαρκικές πάσχουν και λογικώς και σωματικώς.
Η θεραπεία τους είναι πολύ δύσκολη. Μόνο ο παντοδύναμος και πανάγαθος Θεός με τις πρεσβείες των πολλών Αγίων, που εδώ στην Ελλάδα είναι πλήθος αμέτρητο, και πάντων των εκατομμυρίων Μαρτύρων, Οσίων, Αποστόλων και Ομολογητών, μπορεί να λυπηθεί τον λαό Του και να του δώσει φώτιση. Με αυτή μόνο ο άνθρωπος θα διορθωθεί και θα βαδίσει ορθά.
Το έλεος και η ευσπλαχνία του Θεού αλλάζει τις διαθέσεις του κόσμου.
Σήμερα η κατάσταση της σήψεως είναι χειρότερη από αυτή της εποχής των Σοδόμων. Ο βόρβορος της αμαρτίας υπερχείλισε και πλημμύρισε τον κόσμο.
Λυπούμαι για την απώλεια τόσου πλήθους ψυχών.
Ο φιλάνθρωπος Κύριος γι΄αυτό ήλθε στην γή, για να ανεβάσει το αμαρτωλό πλάσμα Του στον ουρανό. Μας έδωσε την χάρη και πήρε την αμαρτωλή σάρκα μας και την καθάρισε και την αγιασε και την θέωσε.Έβαλε τον άνθρωπο να καθήσει στα δεξιά του θρόνου της μεγαλωσύνης Του. Πως εμείς μπορούμε να απολογηθούμε για τη αχαριστία που δείχνουμε στην τόση Του ευσπλαχνία;

Έχουμε φθάσει σήμερα στα πρόθυρα της Δεύτερης Παρουσίας του Κυρίου. Πότε θα γίνει; Ο Θεός μόνο ξέρει, κανείς άλλος!


Τα σημεία που μας δίνει γι’ αυτήν ο Άγιος Ιππόλυτος Ρώμης στα ερμηνευτικά του είναι:
α)το Κράτος των Ιουδαίων. 
 «Καθώς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού και Θεός, ένωσε σε μία πίστη πάντα τα Έθνη, ούτω και ο Αντίχριστος θα συνάξει το διασκορπισθέν γένος των Ιουδαίων».
Αυτό άρχισε να πραγματοποιείται το 1948.
β)με το Ναό του Σολομώντος.
Άμα δείτε ότι χτίζεται ο Ναός τού Σολομώντος, αυτό είναι το τελευταίο σημάδι. Τότε ο Αντίχριστος θα είναι τριάντα χρονών, όσον ο Κύριος όταν άρχισε τη δημόσια δράση Του. Θα προηγηθεί βέβαια ο πόλεμος, ώστε όπως λέγει ο Ιεζεκιήλ τα όρη θα ανατραπούν, τα κτίρια θα πέσουν μαζί τους και το Τέμενος του Ομάρ. Αφού πέσουν όλα αυτά, θα δοθεί η ευκαιρία στους Εβραίους να κτίσουν τον Ναό τού Σολομώντος.
Καθώς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος, «ήγειρε τον Ναόν του σώματός Του» και Ανεστήθη από τους νεκρούς, ούτω και ο Αντίχριστος θα ανεγείρει τον κατεδαφισθέντα Ναό του Σολομώντος, μέσα στον οποίο κατά τον Απόστολο Παύλο (Β’ Θεσ. β΄. 4) θα ανακηρύξει τον εαυτό του Θεό, θα υψώσει αυτόν υπέρ παν σέβασμα και θα καθίσει στον Ναόν του Θεού με την αξίωση ότι αυτός είναι Θεός.
Θα προηγηθεί, λοιπόν, το κτίσιμο του Ναού του Σολομώντος και μετά θα ακολουθήσει η έλευση του Αντίχριστου.
Τότε λοιπόν ο Αντίχριστος θα αποκτείνει εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες -από τις δώδεκα φυλές τού Ισραήλ, δώδεκα χιλιάδες- μάλιστα. 
Τον οποίον ο «Κύριος αναλώσει τω πνεύματι του στόματος Αυτού και καταργήσει τη επιφάνεια της παρουσίας Αυτού» (Β’ Θεσ. β΄. 8), δηλαδή θα καταστρέψει με την πνοή του στόματός Του και θα εκμηδενίσει με την εμφάνιση της ελεύσεώς Του. 
Πριν Της Ελεύσεώς Του  επί Νεφέλης Θα προπορευθεί το σημείο τού Υιού τού Ανθρώπου και θα γίνει η Παγκόσμια Κρίση. Στην Παλαιστίνη, στην Ανάληψη, λένε οι Άγγελοι στους Αποστόλους: Τί Βλέπετε, άνδρες Γαλιλαίοι, στον Ουρανό; Ούτος ο Ιησούς, ο αφ’ υμών Αναληφθείς εις τους Ουρανούς, ούτος ελεύσεται πάλιν καθ’ ον τρόπον εθεάσασθε αυτόν ανερχόμενον εις τους Ουρανούς.  
Ο Κύριος λέει: Εάν σάς είπωσι εν τη ερήμω μη εξέλθητε και εάν σάς είπωσι εν τοις ταμιείοις μη εισέλθητε καθ’ όσον η αστραπή άρχεται από ανατολών έως δυσμών έτσι και η παρουσία τού Υιού τού Θεού θα είναι φανερή παντού. Τότε κατά τον προφήτη θα μαζευτούν πάντα τα Έθνη εις την κοιλάδα τού Ιωσαφάτ. Εκεί θα είναι οι άνθρωποι όλοι και ο Κύριος θα κατεβεί εκεί απ’ οπου Αναλήφθηκε. Εκεί θα γίνει η Κρίσις. 
Τους καλούς θα τους βάλει στη Βασιλεία του, λέγοντας τους: Δεύτε οι ευλογημένοι τού Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν Βασιλείαν από καταβολής κόσμου…. Καταλάβετε; Πριν δημιουργήσει τον κόσμο δημιούργησε τον Παράδεισο για το άνθρωπο! Αλλού λέγει: Εν τω οίκω τού Πατρός μου μοναί πολλαί εισί. Ο καθένας μας κατά τα έργα και την κατάστασή του θα πάμε. Καταλάβατε; Για δε την κόλαση τι λέγει: Πορεύεσθε απ’ εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το εξώτερον το ητοιμασμένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού. Τους ανθρώπους μας έκανε ο Θεός αυτεξούσιους. Το αυτεξούσιον είναι η θέληση μας. Άμα θέλουμε πάμε ή στη Βασιλεία των ουρανών ή στο σκότος τού διαβόλου Είναι δικό μας ζήτημα το που θα πάμε. Γι’ αυτό σάς λέγω, αν αγαπούμε τον εαυτό μας να κοιτάξουμε την ψυχή μας, διότι αυτός είναι ο εαυτός μας.  Το δε σώμα είναι ένδυμα της ψυχής. Είναι κι εργαλείο της ψυχής για να κάνει τας αρετάς. Γι’ αυτό ας προσέξουμε. 

Πηγή: Διμηνιαίο περιοδικό «Μοναχική Έκφραση», τ. 49, Ιερά Μονής Αγίου Νεκταρίου, Τρίκορφο Δωρίδος, Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2012.

https://vatopaidi.wordpress.com/
http://www.egolpion.net/root.el.aspx

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου