Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;

ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΒΟΪΝΕΣΚΟΥ

Ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτήν τη μεγάλη και σωτήρια αλήθεια φανερώνουν και αποδεικνύουν πλήθος χωρίων από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη. Στις παρακάτω γραμμές θα αναφέρουμε λίγα από αυτά τα χωρία προς δόξαν του Θεανθρώπου Ιησού και προς στερέωση της πίστεώς μας στον Θεανθρώπινο Πρόσωπό Του.
Πρώτα- πρώτα, και μόνο το όνομα Εμμανουήλ είναι αρκετό για να αποδείξει ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, διότι Εμμανουήλ σημαίνει μεθ’ ημών ο Θεός (Ματθ α΄, 23).
Την θεότητα του Χριστού ακόμη αποδεικνύει ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι έκαναν θαύματα. Ο μεν Χριστός, όταν έκανε θαύματα, δεν επεκαλείτο το όνομα του Θεού, δεν είπε π.χ εν τω ονόματι του Θεού εξέλθε εξ’ αυτού, εν τω ονόματι  του Θεού καθαρίσθητι, εν ονόματι του Θεού έγειραι κα άρον τον κράββατον σου και ύπαγε εις τον οίκον σου, νεανίσκε, εν τω ονόματι του Θεού εγέρθητι, εν τω ονόματι του Θεού Λάζαρε δεύρο έξω, αλλά είπε: «Φιμώθητι και έξελθε εξ αυτού» (Μαρκ.α΄, 25), «θέλω, καθαρίσθητι» (Μαρκ α΄ 41), «σοι λέγω έγειρε και άρον τον κράββατόν σου και ύπαγε εις τον οίκον σου» (Μαρκ.β΄, 11), «νεανίσκε, σοι λέγω, εγέρθητι» (Λουκ ζ΄ 14), «Λάζαρε, δεύρο έξω» (Ιωαν. ια΄43). Οι δε Απόστολοι, όταν έκαναν θαύματα, δεν επεκαλούντο το όνομα του Θεού, αλλά το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Πέτρος είπε στον παράλυτο, που καθόταν έξω από τον ναό του Σολομώντος «εν τω ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγειρε και περιπάτει» (Πραξ. γ΄ 6), στον δε παράλυτο Αινέα είπε: «Αινέα, ιαταί σε Ιησούς ο Χριστός ανάστηθι και στρώσον σεαυτώ» (Πραξ. θ΄ 34). Ο δε Απόστολος Παύλος είπε στο πνεύμα πύθωνος, που είχε κυριεύσει την δαιμονισμένην των Φιλίππων: «παραγγέλω σοι εν τω ονόματι Ιησού Χριστού εξελθείν απ’ αυτής» (Πραξ.ιστ΄18). Τι αποδεικνύουν τα ανωτέρω; Απλούστατα, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός και παντοδύναμος Θεός.
Ας προσέξουμε τώρα δύο σημαντικά γεγονότα-μαρτυρίες από τη ζωή του Χριστού, που αποδεικνύουν περίτρανα την Θεότητά Του. Το πρώτο γεγονός συνέβη μετά το Μυστικό Δείπνο. Ως γνωστόν, μετά το Μυστικό Δείπνο ο Χριστός μίλησε πολλή ώρα στους μαθητές Του για να τους στηρίξει. Κάποια στιγμή απαντώντας σε ερώτηση του Απόστολου Θωμά είπε: «εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ει μη δι’ εμού. Ει εγνώκειτέ με, και τον πατέρα μου εγνώκειτε αν και απ’ άρτι γινώσκετε αυτόν και εωράκατε αυτόν». Τότε ο Απόστολος Φίλιππος είπε στο Χριστό: «Κύριε, δείξον ημίν τον πατέρα και αρκεί ημίν». Και ο Χριστός είπε: «τοσούτον χρόνον μεθ’ημών ειμί, και ουκ έγνωκάς με, Φίλιππε; Ο εωρακώς εμέ εώρακε τον πατέρα» (Ιωαν ιδ΄6-9).
Το δεύτερο γεγονός συνέβη μετά την Ανάστασιν του Χριστού. Οκτώ ημέρες μετά την Ανάστασιν Του ο Χριστός παρουσιάσθηκε πάλι στους μαθητές Του. Αυτή τη φορά ήταν μαζί τους και ο Απόστολος Θωμάς. Ο Χριστός συγκαταβαίνων στη δυσπιστία του μαθητού Του, είπε: «φέρε τον δάκτυλον σου ώδε και ίδε τας χείρας μου, και φέρε την χείρας σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός». Και ο Απόστολος Θωμάς με θαυμασμό και αγάπη ομολόγησε: «ο Κύριος μου και ο Θεός μου» (Ιωαν. κ΄ 27-28).
Από τα αμέτρητα χωρία, που μιλούν καθαρά για τη Θεότητα του Χριστού, σημειώνουμε ακόμη λίγα: «εν αρχή ήν ο Λόγος, και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν, και Θεός ήν ο Λόγος»  λέγει ο ευαγγελιστής Ιωάννης στην αρχή του ευαγγελίου Του. Εις δε την Καθολική Επιστολή Του λέγει διά τον Χριστό: «ούτος εστίν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος» (ε΄20).
Τέλος, ο Απόστολος Παύλος διακηρύσσει: «εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς» (Κολ. β΄9), «τούτο γάρ φρονείσθω εν υμίν ο και εν Χριστώ Ιησού, ος εν μορφή Θεού υπάρχων ουχ αρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεώ» (Φιλ. β΄5-6), «απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος, μήτε αρχήν ημερών μήτε ζωής τέλος έχων, αφωμοιωμένος δε τω υιώ του Θεού, μένει ιερεύς εις το διηνεκές» (Εβρ. ζ΄ 3). Στο πρώτο χωρίο ο Απόστολος των Εθνών λέγει ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, στο δεύτερο χωρίο λέγει ότι ο Χριστός είναι ίσος προς τον Θεόν και στο τρίτο λέγει ότι ο Χριστός είναι άναρχος και αιώνιος σαν τον Θεόν Πατέρα.
Σταματώ εδώ για να μην σας κουράσω. Ας δοξάζουμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας που μας χαρίζει την αληθινή ορθόδοξη πίστη και ας ομολογούμε με θάρρος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος για να έχουμε την ευλογία Του και την ελπίδα ότι θα είμαστε αιώνια κοντά Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου