Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ !!!

Προκλητικό σκάνδαλο το κτίσιμο του τζαμιού στην Ελλάδα.

Last updated on
τζμί στην αθήνα
Το ελληνικόν Κράτος, άνευ ουδεμιάς υποχρεώσεως, προσφέρει πολύτιμον χώρον στρατιωτικής βάσεως εντός των Αθηνών δια την ανέγερσιν μεγαλοπρεπούς μουσουλμανικού τζαμιού με χρηματικά ποσά εκατομμυρίων ευρώ τα οποία αρπάζει από τον πενόμενον ελληνικόν λαόν. Πρόκειται περί προκλητικού πολιτικού σκανδάλου ολκής.
Το Κράτος ουδέποτε έκτισε έστω και ένα Ιερόν Ναόν δια το μέγιστον ποσοστόν (98%) των ορθοδόξων Ελλήνων, όπως και οι παράγοντες του Μουσουλμανισμού, όχι μόνον δεν έκτισαν ποτέ Ναούς δια τας μειονότητας Ορθοδόξων Ελλήνων, αλλ’ εις πολλά μέρη του κόσμου είναι και φοβεροί διώκται των Χριστιανών. Μετατρέπουν δε και Ναούς της Ορθοδοξίας σε τζαμιά.
Οι αρμόδιοι της Πολιτείας πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον του λαού και να αποδείξουν ποία ανυπέρβλητος ανάγκη και ποία ανειλημμένη υποχρέωσις υπάρχει δια μίαν σημαντικήν επιβάρυνσιν του Προϋπολογισμού μας και μάλιστα εις εποχήν μιας δεινής οικονομικής δυσπραγίας.
Τουλάχιστον η Κυβέρνησις έπρεπε να ζητήση ως αντάλλαγμα την απελευθέρωσιν της Αγίας Σοφίας εις την Κωνσταντινούπολιν, ώστε να επανέλθη το παγκόσμιον αυτό μεγαλούργημα εις την φυσικήν του χρήσιν της λατρείας του Τριαδικού Θεού. Διατί δεν έγινεν ουδεμία κρατική ενέργεια προς την κατεύθυνσιν αυτήν;
Προτείνω να υπάρξη άμεσος συνεργασία Θρησκευτικών και Εθνικών Οργανώσεων δια μίαν πανελλαδικήν κινητοποίησιν προς ματαίωσιν της ανεγέρσεως ενός τοιούτου Μουσουλμανικού Κέντρου, εάν δεν ελευθερωθή ο κορυφαίος Ιερός Ναός της Ορθοδοξίας, η Αγία Σοφία. Εις ουδεμίαν δε περίπτωσιν θα επιτραπή να διατεθούν τα χρήματα του ελληνικού λαού δια το εν λόγω τζαμί.
Μετά τιμής
Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης
Θεολόγος και Δημοσιογράφος
 
ΠΗΓΗ:  ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου