Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κκ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κκ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
1 Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε μετ᾿ ἐμοῦ λέγων·δεῦρο δείξω σοι τὸ κρῖμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν, 2 μεθ᾿ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.
3 καὶ ἀπήνεγκέ με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ τὸ θηρίον τὸ κόκκινον, γέμον ὀνόματα βλασφημίας, ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. 4 καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας τῆς γῆς, 5 καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον· μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς. (Αποκ. ιζ΄1-5)

Με το παρόν κείμενο, εμείς, η «Σύναξη νέων και μεγαλυτέρων» του Ιερού Βυζαντινού Ναού Προφήτου Ηλιού, της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης, δηλώνουμε απερίφραστα και ολόψυχα την συμπαράστασή μας προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την πρόθεση των κυβερνώντων να νομοθετήσουν υπέρ του «συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών». Επικροτούμε δε απολύτως την αγιοπατερική ενέργειά του (και θα εξηγήσουμε παρακάτω γιατί είναι αγιοπατερική), να απειλήσει με αφορισμό, τους βουλευτές εκείνους της Α΄ Πειραιώς, που θα τολμούσαν να ψηφίσουν υπέρ του βλάσφημου αυτού νομοσχεδίου, αγνοώντας πλήρως την αντίθετη γνώμη των χιλιάδων Ορθοδόξων ψηφοφόρων τους.

Εν πρώτοις λοιπόν, απαντούμε σε όλους όσους βιάστηκαν να εκτοξεύσουν τον «λίθο του αναθέματος» προς τον Άγιο Πειραιώς, για δήθεν «φανατισμό» και «έλλειψη αγάπης», πως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το επιτίμιο της ακοινωνησίας και του αφορισμού, είναι μία έσχατη πρακτική ποιμαντικής αγάπης και θεραπείας προσώπων, που ουσιαστικώς έχουν αυτό-αφοριστεί μη τηρώντας το καταστατικό της Πίστεως, ήτοι τις εντολές του Κυρίου. Όπως εξάλλου αναφέρει expressis verbis(=ρητά) ο ίδιος ο Δομήτωρ της Πίστεως μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, «ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με» (Ιω. ιδ΄ 21), και αντιστρόφως «ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ» (Ιω. ιδ΄ 24).

Στο σημείο αυτό, κάνοντας μία μικρή παρένθεση, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε το αυτονόητο, ότι δηλαδή για τους συνειδητούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, η ομοφυλοφιλία αποτελεί το βαρύτερο αμάρτημα ενώπιον του Θεού και τούτο μας το πιστοποιεί πρωτίστως η Αγία Γραφή! Η νομοθεσία με την οποία καθορίζει ο Θεός πως πρέπει να ζει ο λαός Του, καταδικάζει τις ομοφυλοφιλικές πρακτικές ως βαρύτατο αμάρτημα, τιμωρούμενο με θάνατο, κατά το βιβλικό παράδειγμα –με εσχατολογική υπόμνηση- της ολοκληρωτικής καταστροφής των Σοδόμων και των Γομμόρων: «Και με άρρενα δεν θα συνευρεθείς, όπως με γυναίκα, είναι βδέλυγμα» (Λευιτ. 18: 22) –«Και αν κάποιος κοιμηθεί με άρρενα όπως κοιμάται κανείς με γυναίκα, έπραξαν και οι δύο βδέλυγμα, εξάπαντος θα θανατωθούν, το αίμα τους θα είναι επάνω τους» (Λευιτ. 20: 13). Ο δέ Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επιπλήττει δριμύτατα ορισμένους νέους της εποχής του που κινούνται στο «παρά φύσιν», διότι «με πολλήν ελευθερίαν αποτολμάται τοιαύτη ακολασία και ενομιμοποιήθη η παρανομία» («Άπαντα Χρυσοστόμου», 13ος τόμος, έκδοση «Ωφελίμου βιβλίου»).

Επομένως, ο Μητροπολίτης Πειραιώς με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης απέναντι στους αυτοαποκαλούμενους ισχυρούς της πολιτικής και τον ανυπεράσπιστο λαό (που κατέστη έρμαιο και παίγνιο στα χέρια των διεφθαρμένων ηγετών του), ενήργησε όχι αυθαίρετα, όπως κατηγορήθηκε από τους γνωστούς «προοδευτικούς κύκλους», αλλά «επόμενος τοις Αγίοις Πατράσι», μιμούμενος δηλαδή τον ζήλο των Αγίων Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, που έλεγχαν διαρκώς την αποστασία των διεφθαρμένων αρχόντων του Ισραήλ, αλλά και των Αγίων Πατέρων, πολλοί εκ των οποίων ως Επίσκοποι έλεγχαν με τη σειρά τους τα διάφορα ανομήματα πανίσχυρων Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. Για του λόγου του αληθές, παραθέτουμε πρόχειρα το παράδειγμα του Γρηγορίου Θεολόγου (που ήλεγξε τον Ιουλιανό), του Αμβροσίου Μεδιολάνων (που ήλεγξε τον Μέγα Θεοδόσιο), και του Ιωάννη Χρυσοστόμου (που ήλεγξε την βασίλισσα Ευδοξία)!

Συμπερασματικά λοιπόν και με βάση τα ανωτέρω, η ευλογημένη «Σύναξή» μας, δι’ ευχών του υπευθύνου αυτής πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη, τοποθετείται ως εξής:

1ον) ως οργανικά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, καλούμε το σύνολο της πανσέπτου Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδας, να προσφέρει κάλυψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς και να μιμηθεί την απόφαση της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Μολδαβίας, που σε ανάλογη περίπτωση προσφάτως επέβαλε το επιτίμιο της ακοινωνησίας στα κυβερνητικά στελέχη της χώρας αυτής, και

2ον) ως ενεργά μέλη της ελληνικής πολιτείας, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα προς όλα τα έμμισθα και πειθήνια όργανα της Νέας Τάξεως Πραγμάτων, εξαιρέτως δε στους χρυσοκάνθαρους «ανειδίκευτους εργάτες» του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και γενικά σε όλους αυτούς τους ολετήρες της χώρας που τόλμησαν να εκτοξεύσουν ύβρεις και εμετικούς χαρακτηρισμούς προς τον Άγιο Πειραιώς, πως ήδη έχουν θέσει τους εαυτούς τους απέναντι από τους πιστούς της ευσεβούς και ταπεινής Συνάξεώς μας, εκτός κι αν ζητήσουν δημοσίως συγνώμη από τον Μητροπολίτη Πειραιώς!

Ολοκληρώνοντας το παρόν μήνυμα συμπαράστασης και στήριξης προς τον άγιο Πειραιώς, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον Άγιο Τριαδικό Θεό, για το γεγονός πως σε τούτους τους δύσκολους και αντίχριστους χρόνους, υπάρχουν ακόμη Αρχιερείς «εις τύπον και τόπον Χριστού», όπως ο Μητροπολίτης Σεραφείμ. Ως «Σύναξη», προσευχόμαστε καρδιακά, η Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να τον ενισχύει και να τον διαφυλάττει στον ομολογιακό αγώνα που δίνει εκ της επισκοπικής θέσεώς του, ενάντια στους πάσης φύσεως «αρχιερείς της διαπλοκής»!

Θεσσαλονίκη, 22-12-2013

Το παρόν μήνυμα προσυπογράφουν 1000 πρόσωπα
πηγη

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2013/12/%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%83-%CF%80%CF%81.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pentapostagma+%28%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91%29&utm_content=Yahoo!+Mail

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου