Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΥΤΕΡΑ  30  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ  

ΔΕΥΤΕΡΑΣ  ΚΗ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Τέκνον Τιμόθεε, ἐν μεγλ οκίᾳ οκ στι μνον σκεη χρυσ κα ργυρ, λλ κα ξλινα κα στρκινα, κα μν ες τιμν, δ ες τιμαν. Ἐὰν ον τις κκαθρ αυτν π τοτων, σται σκεος ες τιμν, γιασμνον κα εχρηστον τ δεσπτ, ες πν ργον γαθν τοιμασμνον. Τς δ νεωτερικς πιθυμας φεγε, δωκε δ δικαιοσνην, πστιν, γπην, ερνην μετ τν πικαλουμνων τν Κριον κ καθαρς καρδας. Τς δ μωρς κα παιδετους ζητσεις παραιτο, εδς τι γεννσι μχας· δολον δ Κυρου ο δε μχεσθαι, λλ' πιον εναι πρς πντας, διδακτικν, νεξκακον,ν πρᾳότητι παιδεοντα τος ντιδιατιθεμνους, μποτε δ ατος Θες μετνοιαν ες πγνωσιν ληθεας, κα νανψωσιν κ τς το διαβλου παγδος, ζωγρημνοι π' ατο ες τ κενου θλημα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Τέκνον Τιμόθεε, εἰς ἕνα μεγάλο σπίτι δὲν ὑπάρχουν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ πύλινα· μερικὰ εἶναι προωρισμένα διὰ χρῆσιν ἀξιόλογον, ἄλλα δὲ διὰ χρῆσιν εὐτελῆ. Ἐὰν λοιπόν, καθαρίσῃ κανεὶς τὸν ἑαυτόν του ἀπὸ αὐτά, θὰ εἶναι σκεῦος ἀξιόλογον, ἁγιασμένον καὶ χρήσιμον εἰς τὸν οἰκοδεσπότην, ἐτοιμασμένον διὰ κάθε ἔργον καλόν. Νὰ ἀποστρέφεσαι τὰς νεανικὰς ἐπιθυμίας καὶ νὰ ἐπιδιώκῃς τὴν δικαιοσύνην, τὴν πίστιν, τὴν ἀγάπην, τὴν εἰρήνην μαζὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικαλοῦνται τὸν Κύριον μὲ καθαρὴ καρδιά. Τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀνόητους συζητήσεις ἀπόφευγε, ἐπειδή, καθὼς ξέρεις, γεννοῦν μάχας. Ὁ δοῦλος ὅμως τοῦ Κυρίου, δὲν πρέπει νὰ μάχεται, ἀλλὰ νὰ εἶναι ἤπιος πρὸς ὅλους, διδακτικός, ὑπομονητικός, διδάσκων μὲ πραότητα τοὺς ἀντιφρονοῦντας, μήπως τοὺς δόσῃ ποτὲ ὁ Θεὸς μετάνοιαν διὰ νὰ γνωρίσουν τὴν ἀλήθειαν  καὶ συνέλθουν, ξεφεύγοντες ἀπὸ τὴν παγίδα τοῦ διαβόλου, ὅπου ἐκρατοῦντο αἰχμάλωτοι διὰ νὰ κάνουν τὸ θέλημά του.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ  

ΔΕΥΤΕΡΑΣ  ΙΓ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, συμβούλιον ἐποίησαν οἱ Φαρισαῖοι κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν, πως ατν πολσωσι. Κα ησος νεχρησε μετ τν μαθητν ατο πρς τν θλασσαν· κα πολ πλθος π τς Γαλιλαας κολοθησαν ατ, κα π τς ουδαας κα π εροσολμων κα π τς δουμαας κα πραν το ορδνου κα ο περ Τρον κα Σιδνα, πλθος πολ, κοσαντες σα ποει, λθον πρς ατν. Κα επε τος μαθητας ατο να πλοιριον προσκαρτερ ατ δι τν χλον, να μ θλβωσιν ατν· πολλος γρ θερπευσεν, στε πιππτειν ατ να ατο ψωνται σοι εχον μστιγας· κα τ πνεματα τ κθαρτα, ταν ατν θερουν, προσπιπτον ατ κα κραζον λγοντα τι σ ε υἱὸς το Θεο. Κα πολλ πετμα ατος να μ φανερν ατν ποισωσι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ἐκεῖνο τὸν καιρό, οἱ Φαρισαῖοι, ἔλαβαν ἀπόφασιν μαζὶ μὲ τοὺς Ἡρωδιανοὺς ἐναντίον τοῦ Ἰησοῦ, διὰ νὰ τὸν ἐξολοθρεύσουν. Ὁ Ἰησοῦς μαζὶ μὲ τοὺς μαθητάς του ἀνεχώρησε πρὸς τὴν λίμνην. Καὶ τὸν ἀκολούθησε πολὺς κόσμος ἀπὸ τὴν Γαλιλαίαν, ἀπὸ τὴν Ἰουδαίαν, ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα, ἀπὸ τὴν Ἰδουμαίαν καὶ ἀπὸ τὴν χώραν πέραν ἀπὸ τὸν Ἰορδάνην καὶ ἀπὸ τὰ μέρη γύρω ἀπὸ τὴν Τύρον καὶ Σιδῶνα, πολὺς κόσμος ἦλθε σ’ αὐτόν, ἐπειδὴ ἄκουσαν ὅσα ἔκανε. Καὶ παρήγγειλε εἰς τοὺς μαθητάς του νὰ παραμένῃ ἕνα πλοιάριον εἰς τὴν διάθεσίν του, διὰ νὰ μὴ τὸν συνθλίβῃ ὁ κόσμος, διότι πολλοὺς ἐθεράπευσε, ὥστε ἔπεφταν ἐπάνω του ὅσοι ἦσαν ἄρρωστοι, διὰ νὰ τὸν ἀγγίξουν. Καὶ τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα, ὅταν τὸν ἔβλεπαν, τὸν προσκυνοῦσαν καὶ ἐφώναζαν, «Σὺ εἶσαι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ». Καὶ πολὺ αὐστηρὰ τὰ διέτασσε νὰ μὴ τὸν φανερώσουν.

ΠΗΓΗ:http://www.synaxarion.gr/cms/gr/content/kaini_diathiki.aspx


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου