Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  29  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΜΕΤΑ  ΤΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ἀδελφοί, γνωρζω μν τ εαγγλιον τ εαγγελισθν π' μο τι οκ στι κατ νθρωπον· οδ γρ γ παρ νθρπου παρλαβον ατ οτε διδχθην, λλ δι' ποκαλψεως ησο Χριστο.κοσατε γρ τν μν ναστροφν ποτε ν τ ουδαϊσμ, τι καθ' περβολν δωκον τν κκλησαν το Θεο κα πρθουν ατν, κα προκοπτον ν τ ᾿Ιουδαϊσμ πρ πολλος συνηλικιτας ν τ γνει μου, περισσοτρως ζηλωτς πρχων τν πατρικν μου παραδσεων.τε δ εδκησεν Θες φορσας με κ κοιλας μητρς μου κα καλσας δι τς χριτος ατοποκαλψαι τν υἱὸν ατο ν μο, να εαγγελζωμαι ατν ν τος θνεσιν, εθως ο προσανεθμην σαρκ κα αματι, οδ νλθον ες εροσλυμα πρς τος πρ μο ποστλους, λλ πλθον ες ραβαν, κα πλιν πστρεψα ες Δαμασκν.πειτα μετ τη τρα νλθον ες εροσλυμα στορσαι Πτρον, κα πμεινα πρς ατν μρας δεκαπντε· ἕτερον δ τν ποστλων οκ εδον ε μ Ἰάκωβον τν δελφν το Κυρου. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Σᾶς κάνω γνωστόν, ἀδελφοί, ὅτι τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον ἐκηρύχθηκε ἀπὸ ἐμέ, δὲν εἶναι ἀνθρώπινον, διότι οὔτε τὸ ἐπῆρα οὔτε τὸ ἐδιδάχθηκα ἀπὸ ἀνθρώπους ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχετε ἀκούσει, βέβαια, τὴν ἄλλοτε διαγωγήν μου εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν, ὅτι δηλαδὴ ὑπερβολικὰ κατεδίωκα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πολεμοῦσα. Καὶ εἶχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἀπὸ πολλοὺς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, μὲ τὸν ὑπερβολικὸν ζῆλον ποὺ ἔδειχνα διὰ τὰς πατρικάς μου παραδόσεις. Ὅταν ὅμως εὐδόκησε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μὲ ξεχώρισε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας μου καὶ μὲ ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτός του, νὰ ἀποκαλύψῃ μέσα μου τὸν Υἱόν του, διὰ νὰ κηρύττω αὐτὸν εἰς τὰ ἔθνη, ἀμέσως δὲν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους, οὔτε ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα πρὸς ἐκείνους ποὺ ἦσαν ἀπόστολοι πρὶν ἀπὸ ἐμέ, ἀλλ’ ἔφυγα εἰς τὴν Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τὴν Δαμασκόν. Ἔπειτα, ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα διὰ νὰ γνωρίσω τὸν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας. Ἄλλον ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους δὲν εἶδα παρὰ τὸν Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.

 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΜΕΤΑ  ΤΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 


ΚΕΙΜΕΝΟΝ
ναχωρησντων τν μάγων, δο γγελος Κυρου φανεται κατ᾿ ναρ τ ωσφ λγων· γερθες παρλαβε τ παιδον κα τν μητρα ατο κα φεγε ες Αγυπτον, κα σθι κε ως ν επω σοι· μλλει γρ ρδης ζητεν τ παιδον το πολσαι ατ. δ γερθες παρλαβε τ παιδον κα τν μητρα ατο νυκτς κα νεχρησεν ες Αγυπτον, κα ν κε ως τς τελευτς ρδου, να πληρωθ τ ρηθν π το Κυρου δι το προφτου λγοντος· ξ Αγπτου κλεσα τν υἱόν μου. Ττε ρδης δν τι νεπαχθη π τν μγων, θυμθη λαν, κα ποστελας νελε πντας τος παδας τος ν Βηθλεμ κα ν πσι τος ροις ατς π διετος κα κατωτρω, κατ τν χρνον ν κρβωσε παρ τν μγων. Ττε πληρθη τ ρηθν π ερεμου το προφτου λγοντος· φων ν Ραμ κοσθη, θρνος κα κλαυθμς κα δυρμς πολς· Ραχλ κλαουσα τ τκνα ατς, κα οκ θελε παρακληθναι, τι οκ εσν. Τελευτσαντος δ το ρδου δο γγελος Κυρου κατ᾿ ναρ φανεται τ ωσφ ν Αγπτῳ λγων· γερθες παρλαβε τ παιδον κα τν μητρα ατο κα πορεου ες γν σραλ· τεθνκασι γρ ο ζητοντες τν ψυχν το παιδου. δ γερθες παρλαβε τ παιδον κα τν μητρα ατο κα λθεν ες γν σραλ.κοσας δ τι ρχλαος βασιλεει π τς ουδαας ντ ρδου το πατρς ατο, φοβθη κε πελθεν· χρηματισθες δ κατ᾿ ναρ νεχρησεν ες τ μρη τς Γαλιλαας,κα λθν κατκησεν ες πλιν λεγομνην Ναζαρτ, πως πληρωθ τ ρηθν δι τν προφητν τι Ναζωραος κληθσεται.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ὅταν ἀνεχώρησαν οἱ μάγοι, ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου ἐμφανίζεται εἰς τὸν Ἰωσὴφ σὲ ὄνειρον καὶ τοῦ λέγει, «Σήκω, πάρε τὸ παιδί καὶ τὴν μητέρα του καὶ φύγε εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ μεῖνε ἐκεῖ, ἕως ὅτου σοῦ πῶ, διότι ὁ Ἡρώδης σκοπεύει νὰ ἀναζητήσῃ τὸ παιδὶ διὰ νὰ τὸ σκοτώσῃ». Ὅταν ὁ Ἰωσὴφ ἐξύπνησε, ἐπῆρε νύχτα τὸ παιδὶ καὶ τὴν μητέρα του καὶ ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ Ἡρώδη, διὰ νὰ ἐκπληρωθῇ ἐκεῖνο ποὺ ἐλέχθη ἀπὸ τὸν Κύριον διὰ τοῦ προφήτου, «Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου». Τότε ὁ Ἡρώδης, ἐπειδὴ εἶδε ὅτι ἐξαπατήθηκε ἀπὸ τοὺς μάγους, ἐθύμωσε πάρα πολὺ καὶ ἔστειλε καὶ ἐσκότωσε ὅλα τὰ παιδιὰ εἰς τὴν Βηθλεὲμ καὶ εἰς ὅλα τὰ περίχωρά της ἀπὸ δύο ἐτῶν καὶ κάτω, σύμφωνα πρὸς τὸν χρόνον, τὸν ὁποῖον ἐξακρίβωσε ἀπὸ τοὺς μάγους. Τότε ἐκπληρώθηκε ἐκεῖνο ποὺ ἐλέχθη διὰ τοῦ Ἱερεμία τοῦ προφήτου, «Φωνὴ ἀκούσθηκε εἰς τὴν Ραμά, θρῆνος, κλάμα καὶ μεγάλος ὀδυρμός. Ἦτο ἡ Ραχὴλ ποὺ ἔκλαιε τὰ παιδιά της καὶ δὲν ἤθελε νὰ παρηγορηθῇ, διότι δὲν ὑπάρχουν πλέον. Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Ἡρώδη, ἄγγελος τοῦ Κυρίου ἐμφανίζεται, εἰς ὄνειρο, εἰς τὸν Ίωσήφ, ὅταν ἦτο εἰς τὴν Αἴγυπτον, καὶ τοῦ λέγει, «Σήκω, πάρε τὸ παιδὶ καὶ τὴν μητέρα του καὶ πήγαινε εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ, διότι ἔχουν πεθάνει ἐκείνοι, ποὺ ἐζητοῦσαν τὴν ζωὴν τοῦ παιδιοῦ». Αὐτὸς δὲ ὅταν ἐξύπνησε, ἐπῆρε τὸ παιδὶ καὶ τὴν μητέρα του καὶ ἦλθεν εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ. Ἐπειδὴ ὅμως ἄκουσε ὅτι ὁ Ἀρχέλαος εἶναι βασιλεὺς τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατέρα του Ἡρώδη, φοβήθηκε νὰ μεταβῇ ἐκεῖ. Εἰς ὄνειρον καθωδηγήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἔφυγε εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας. Καὶ ὅταν ἔφθασε, ἔμεινε εἰς πόλιν, ποὺ ὠνομάζετο Ναζαρέτ, διὰ νὰ ἐκπληρωθῇ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἐλέχθη ἀπὸ τοὺς προφῆτας, ὅτι δηλαδὴ θὰ ὀνομασθῇ Ναζωραῖος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου