Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΠΕΜΠΤΗ  28  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΠΕΜΠΤΗΣ  ΚΓ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ἀδελφοί, μνημονεετε τν κπον μν κα τν μχθον· νυκτς γρ κα μρας ργαζμενοι πρς τ μ πιβαρσα τινα μν κηρξαμεν ες μς τ εαγγλιον το Θεο.μες μρτυρες κα Θες ς σως κα δικαως κα μμπτως μν τος πιστεουσιν γενθημεν, καθπερ οδατε ς να καστον μν ς πατρ τκνα αυτο παρακαλοντες μς κα παραμυθομενοι κα μαρτυρμενοι ες τ περιπατσαι μς ξως το Θεο το καλοντος μς ες τν αυτο βασιλεαν κα δξαν. Δι τοτο κα μες εχαριστομεν τ Θε διαλεπτως, τι παραλαβντες λγον κος παρ' μν το Θεο δξασθε ο λγον νθρπων, λλ καθς στιν ληθς, λγον Θεο, ς κα νεργεται ν μν τος πιστεουσιν. Ὑμες γρ μιμητα γενθητε, δελφο, τν κκλησιν το Θεο τν οσν ν τ ουδαίᾳ ν Χριστ ησο, τι τ ατ πθετε κα μες π τν δων συμφυλετν καθς κα ατο π τν ουδαων,

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφοί, νὰ θυμᾶσθε τὸν κόπον μας καὶ τὸν μόχθον, διότι νύχτα καὶ ἡμέραν ἐργαζόμενοι, διὰ νὰ μὴ ἐπιβαρύνωμεν κανένα ἀπὸ σᾶς, σᾶς ἐκηρύξαμεν τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ. Σεῖς καὶ ὁ Θεὸς εἶσθε μάρτυρες πόσον ἁγία, δικαία καὶ ἄψογη ὑπῆρξε ἡ συμπεριφορά μας πρὸς ἐσᾶς ποὺ πιστεύετε. Ξέρετε ὅτι ἐφερθήκαμε στὸν καθένα ἀπὸ σᾶς, καθὼς φέρεται ἕνας πατέρας στὰ παιδιά του, καὶ σᾶς προτρέπαμε, σᾶς ἐνθαρρύναμε καὶ σᾶς ἐξωρκίζαμε, νὰ ζῆτε κατὰ τρόπον ἄξιον πρὸς τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος σᾶς καλεῖ εἰς τὸ βασίλειόν του καὶ τὴν δόξαν του. Διὰ τοῦτο καὶ ἐμεῖς συνεχῶς εὐχαριστοῦμεν τὸν Θεόν, διότι ὅταν ἐλάβατε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖον ἀκούσατε ἀπὸ μᾶς, τὸν ἐδεχθήκατε ὄχι σὰν λόγον ἀνθρώπων, ἀλλά, καθὼς εἶναι ἀληθινά, σὰν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ φέρει ἀποτελέσματα σ’ ἐσᾶς ποὺ πιστεύετε. Σεῖς, ἀδελφοί, ἀκολουθήσατε τὸ παράδειγμα τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ποὺ εἶναι εἰς τὴν Ἰουδαίαν, διότι ἐπάθατε καὶ σεῖς τὰ ἴδια ἀπὸ τοὺς ὁμοεθνεῖς σας καθὼς καὶ ἐκεῖνοι ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΠΕΜΠΤΗΣ  ΙΑ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  ΛΟΥΚΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Εἶπεν ὁ Κύριος τν παραβολν τατην· νθρωπς τις φτευσεν μπελνα, κα ξδοτο ατν γεωργος κα πεδμησε χρνους κανος. Κα ν τ καιρ πστειλε πρς τος γεωργος δολον να π το καρπο το μπελνος δσωσιν ατ· ο δ γεωργο δεραντες ατν ξαπστειλαν κενν. Κα προσθετο ατος πμψαι τερον δολον. Ο δ κκενον δεραντες κα τιμσαντες ξαπστειλαν κενν. Κα προσθετο πμψαι τρτον. Ο δ κα τοτον τραυματσαντες ξβαλον. Επε δ κριος το μπελνος· τ ποισω; Πμψω τν υἱόν μου τν γαπητν· σως τοτον δντες ντραπσονται. Ἰδντες δ ατν ο γεωργο διελογζοντο πρς αυτος λγοντες· οτς στιν κληρονμος· δετε ποκτενωμεν ατν, να μν γνηται κληρονομα. Κα κβαλντες ατν ξω το μπελνος πκτειναν. τ ον ποισει ατος κριος το μπελνος;λεσεται κα πολσει τος γεωργος τοτους, κα δσει τν μπελνα λλοις. κοσαντες δ επον· μ γνοιτο. δ μβλψας ατος επε· τ ον στι τ γεγραμμνον τοτο, λθον ν πεδοκμασαν ο οκοδομοντες, οτος γενθη ες κεφαλν γωνας; Πς πεσν π᾿ κενον τν λθον συνθλασθσεται· φ᾿ ν δ᾿ ν πσ, λικμσει ατν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν αὐτήν: «Κάποιος ἄνθρωπος ἐφύτεψε ἕνα ἀμπέλι, τὸ ἐνοικίασε εἰς γεωργοὺς καὶ ἔφυγε εἰς ξένην χώραν διὰ πολλὰ χρόνια. Τὸν κατάλληλον καιρὸν ἔστειλε πρὸς τοὺς γεωργοὺς ἕνα δοῦλον, διὰ νὰ τοῦ δώσουν ἀπὸ τοὺς καρποὺς τοῦ ἀμπελιοῦ. Οἱ γεωργοὶ ὅμως τὸν ἔδιωξαν μὲ ἀδειανὰ χέρια, ἀφοῦ τὸν ἔδειραν. Τοὺς ἔστειλε πάλιν ἄλλον δοῦλον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ἀφοῦ τὸν ἔδειραν καὶ τὸν ἔβρισαν, τὸν ἔδιωξαν μὲ ἀδειανὰ χέρια. Καὶ ἔστειλε πάλιν τρίτον. Ἀλλ’ αὐτοὶ καὶ τοῦτον ἐτραυμάτισαν καὶ τὸν ἔδιωξαν. Εἶπε τότε ὁ κύριος τοῦ ἀμπελιοῦ, «Τί νὰ κάνω; Θὰ στείλω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν, ἴσως ὅταν ἰδοῦν αὐτὸν θὰ τὸν σεβαστοῦν». Ὅταν ὅμως τὸν εἶδαν οἱ γεωργοὶ, συζητοῦσαν μαζί τους καὶ ἔλεγαν, «Αὐτὸς εἶναι ὁ κληρονόμος· ἐμπρός, ἂς τὸν σκοτώσωμεν, διὰ νὰ γίνῃ δική μας ἡ κληρονομία». Καὶ ἀφοῦ τὸν ἔβγαλαν ἔξω ἀπὸ τὸ ἀμπέλι, τὸν ἐσκότωσαν. Τί θὰ κάνῃ λοιπὸν εἰς αὐτοὺς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελιοῦ; Θὰ ἔλθῃ καὶ θὰ ἐξολοθρεύσῃ τοὺς γεωργοὺς αὐτοὺς καὶ θὰ δώσῃ τὸ ἀμπέλι σὲ ἄλλους». Ὅταν τὸ ἄκουσαν, εἶπαν, «Μὴ γένοιτο». Αὐτὸς τοὺς ἐκύτταξε εἰς τὰ μάτια καὶ εἶπε, «Τί σημαίνει αὐτὸ ποὺ εἶναι γραμμένον, Ὁ λίθος ποὺ ἀπέρριψαν οἱ οἰκοδόμοι, ἔγινε ἀκρογωνιαῖος λίθος; Ὅποιος πέσῃ ἐπάνω σ’ ἐκείνη τὴν πέτρα θὰ συντριβῇ· εἰς ὅποιον δὲ πέσῃ θὰ τὸν κάνῃ κομμάτια».

ΠΗΓΗ:   http://www.synaxarion.gr/cms/gr/content/kaini_diathiki.aspx


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου