Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΤΡΙΤΗ  26  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΤΡΙΤΗΣ  ΚΓ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ἀδελφοί, μες μιμητα μν γενθητε κα το Κυρου δεξμενοι τν λγον ν θλψει πολλ μετ χαρς Πνεματος γου,στε γενσθαι μς τπους πσι τος πιστεουσιν ν τ Μακεδονίᾳ κα ν τ χαΐᾳ.φ' μν γρ ξχηται λγος το Κυρου· ο μνον ν τ Μακεδονίᾳ κα ν τ χαΐᾳ, λλ κα ν παντ τπ πστις μν πρς τν Θεν ξελλυθεν, στε μ χρεαν μς χειν λαλεν τι· ατο γρ περ μν παγγλλουσιν ποαν εσοδον σχομεν πρς μς, κα πς πεστρψατε πρς τν Θεν π τν εδλων δουλεειν Θε ζντι κα ληθιν, κα ναμνειν τν υἱὸν ατο κ τν ορανν, ν γειρεν κ τν νεκρν, ησον τν ρυμενον μς π τς ργς τς ρχομνης.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφοί, σεῖς ἐγίνατε μιμηταί μας καὶ τοῦ Κυρίου, διότι ἐδεχθήκατε τὸ κήρυγμα, μέσα σὲ πολλὴν θλῖψιν, μὲ χαρὰν ποὺ δίνει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὥστε νὰ γίνετε ὑπόδειγμα εἰς ὅλους ποὺ ἔγιναν πιστοὶ εἰς τὴν Μακεδονίαν καὶ τὴν Ἀχαΐαν. Διότι ἀπὸ σᾶς ἀντήχησε ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, ὄχι μόνον εἰς τὴν Μακεδονίαν καὶ τὴν Ἀχαΐαν, ἀλλὰ καὶ εἰς κάθε τόπον ἔγινε γνωστὴ ἡ πίστις σας πρὸς τὸν Θεόν, ὥστε νὰ μὴ ὑπάρχῃ ἀνάγκη νὰ ποῦμε ἐμεῖς τίποτε. Διότι αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ἀναφέρουν γιὰ μᾶς, τί εἴδους ἐπίσκεψιν σᾶς ἐκάναμε καὶ πῶς ἐπιστρέψατε ἀπὸ τὰ εἴδωλα πρὸς τὸν Θεόν, ὥστε νὰ δουλεύετε Θεὸν ζωντανὸν καὶ ἀληθινόν, καὶ νὰ ἀναμένετε ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς τὸν Υἱόν του, τὸν ὁποῖον ἀνέστησε ἀπὸ τοὺς νεκρούς, τὸν Ἰησοῦν, ὁ ὁποῖος μᾶς σώζει ἀπὸ τὴν ἐρχομένην ὀργήν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΤΡΙΤΗΣ  ΙΑ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  ΛΟΥΚΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εσελθν ὁ Ἰησοῦς ες τ ερν ρξατο κβλλειν τος πωλοντας ν ατ κα γορζοντας λγων ατος· γγραπται τι οκς μου οκος προσευχς στιν· μες δ ατν ποισατε σπλαιον λστν. Κα ν διδσκων τ καθ᾿ μραν ν τ ερ· ο δ ρχιερες κα ο γραμματες ζτουν ατν πολσαι κα ο πρτοι το λαο, κα οχ ερισκον τ τ ποισουσιν· λας γρ πας ξεκρματο ατο κοων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἐκεῖνο τὸν καιρό, ὅταν ἐμπῆκε ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸν ναόν, ἄρχισε νὰ βγάζῃ ἔξω ἐκείνους ποὺ ἐπωλοῦσαν καὶ ἀγόραζαν καὶ τοὺς ἔλεγε, «Εἶναι γραμμένον ὅτι ὁ οἶκος μου εἶναι οἶκος προσευχής, ἀλλὰ σεῖς τὸν ἐκάνατε φωληὰ ληστῶν». Καὶ κἀθε ἡμέραν ἐδίδασκε εἰς τὸν ναόν, οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ προύχοντες τοῦ λαοῦ ἐζητοῦσαν νὰ τὸν ἐξολοθρεύσουν, ἀλλὰ δὲν ἤξεραν τί νὰ κάνουν, διότι ὅλος ὁ λαὸς τὸν ἄκουε μὲ μεγάλην προσοχήν.

 ΠΗΓΗ:   http://www.synaxarion.gr/cms/gr/content/kaini_diathiki.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου