Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

ΤΕΤΑΡΤΗ  23  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2013

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

ΙΑΚΩΒΟΥ  ΤΟΥ  ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ἀδελφο, γνωρζω μν, τ εαγγλιον τ εαγγελισθν π' μο τι οκ στι κατ νθρωπον· οδ γρ γ παρ νθρπου παρλαβον ατ οτε διδχθην, λλ δι' ποκαλψεως ησο Χριστο. Ἠκοσατε γρ τν μν ναστροφν ποτε ν τ ουδαϊσμ, τι καθ' περβολν δωκον τν κκλησαν το Θεο κα πρθουν ατν, κα προκοπτον ν τ ᾿Ιουδαϊσμ πρ πολλος συνηλικιτας ν τ γνει μου, περισσοτρως ζηλωτς πρχων τν πατρικν μου παραδσεων. Ὅτε δ εδκησεν Θες φορσας με κ κοιλας μητρς μου κα καλσας δι τς χριτος ατοῦ ἀποκαλψαι τν υἱὸν ατο ν μο, να εαγγελζωμαι ατν ν τος θνεσιν, εθως ο προσανεθμην σαρκ κα αματι, οδ νλθον ες εροσλυμα πρς τος πρ μο ποστλους, λλ πλθον ες ραβαν, κα πλιν πστρεψα ες Δαμασκν. Ἔπειτα μετ τη τρα νλθον ες εροσλυμα στορσαι Πτρον, κα πμεινα πρς ατν μρας δεκαπντε· ἕτερον δ τν ποστλων οκ εδον ε μ Ἰάκωβον τν δελφν το Κυρου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφοί, σᾶς κάνω γνωστόν, ὅτι τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον ἐκηρύχθηκε ἀπὸ ἐμέ, δὲν εἶναι ἀνθρώπινον, διότι οὔτε τὸ ἐπῆρα οὔτε τὸ ἐδιδάχθηκα ἀπὸ ἀνθρώπους ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχετε ἀκούσει, βέβαια, τὴν ἄλλοτε διαγωγήν μου εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν, ὅτι δηλαδὴ ὑπερβολικὰ κατεδίωκα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πολεμοῦσα. Καὶ εἶχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἀπὸ πολλοὺς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, μὲ τὸν ὑπερβολικὸν ζῆλον ποὺ ἔδειχνα διὰ τὰς πατρικάς μου παραδόσεις. Ὅταν ὅμως εὐδόκησε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μὲ ξεχώρισε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας μου καὶ μὲ ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτός του, νὰ ἀποκαλύψῃ μέσα μου τὸν Υἱόν του, διὰ νὰ κηρύττω αὐτὸν εἰς τὰ ἔθνη, ἀμέσως δὲν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους, οὔτε ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα πρὸς ἐκείνους ποὺ ἦσαν ἀπόστολοι πρὶν ἀπὸ ἐμέ, ἀλλ’ ἔφυγα εἰς τὴν Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τὴν Δαμασκόν. Ἔπειτα, ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα διὰ νὰ γνωρίσω τὸν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας. Ἄλλον ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους δὲν εἶδα παρὰ τὸν Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

ΙΑΚΩΒΟΥ  ΤΟΥ  ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ
  
ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ες τν πατρδα αὑτο καὶ ἐδδασκεν τος ὄχλους ἐν τ συναγωγ ατν, στε κπλττεσθαι ατος κα λγειν· πθεν τοτ σοφα ατη κα α δυνμεις; Οχ οτς στιν το τκτονος υἱός; οχ μτηρ ατο λγεται Μαριμ κα ο δελφο ατο Ἰάκωβος κα ωσς κα Σμων κα οδας; Κα α δελφα ατο οχ πσαι πρς μς εσι; πθεν ον τοτ τατα πντα; κα σκανδαλζοντο ν ατ. δ ησος επεν ατος· οκ στι προφτης τιμος ε μ ν τ πατρδι ατο κα ν τ οκίᾳ ατο. Κα οκ ποησεν κε δυνμεις πολλς δι τν πισταν ατν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἐκεῖνο τὸν καιρό. ἦλθε ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν πατρίδα του, καὶ ἐδίδασκε τοὺς ὄχλους εἰς τὴν συναγωγή τους κατὰ τέτοιον τρόπον, ὥστε νὰ ἐκπλήσσωνται καὶ νὰ λέγουν, «Ἀπὸ ποῦ τοῦ ἦλθε αὐτὴ ἡ σοφία καὶ αἱ θαυματουργικαὶ δυνάμεις;» Δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ υἱὸς τοῦ ξυλουργοῦ; Δὲν ὀνομάζεται ἡ μητέρα του Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοί του Ἰάκωβος, Ἰωσῆς, Σίμων καὶ Ἰούδας; Καὶ οἱ ἀδελφές του δὲν εἶναι ὅλες μαζί μας; Ἀπὸ ποῦ λοιπὸν τοῦ ἦλθαν ὅλα αὐτά;». Καὶ δυσπιστοῦσαν εἰς αὐτόν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς τοῦς εἶπε, «Δὲν ὑπάρχει προφήτης περιφρονημένος παρὰ εἰς τὴν πατρίδα του καὶ εἰς τὸ σπίτι του». Καὶ δὲν ἔκανε ἐκεῖ πολλὰ θαύματα ἐξ εἰτίας τῆς ἀπιστίας των.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου