Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

ΤΡΙΤΗ  22  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2013

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΤΡΙΤΗΣ  ΙΗ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ἀδελφοί. εχαριστεῖτε πντοτε πρ πντων ν νματι το Κυρου μν ησο Χριστο τ Θε κα πατρ, ὑποτασσμενοι λλλοις ν φβ Χριστο. Α γυνακες τος δοις νδρσιν ποτσσεσθε ς τ Κυρίῳ, ὅτι νρ στι κεφαλ τς γυναικς, ς κα Χριστς κεφαλ τς κκλησας, κα ατς στι σωτρ το σματος. Ἀλλ' σπερ κκλησα ποτσσεται τ Χριστ, οτω κα α γυνακες τος δοις νδρσιν ν παντ. Ο νδρες γαπτε τς γυνακας αυτν, καθς κα Χριστς γπησε τν κκλησαν κα αυτν παρδωκεν πρ ατς, ἵνα ατν γισ καθαρσας τ λουτρ το δατος ν ρματι,

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφοί, νὰ εὐχαριστῆτε τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα πάντοτε διὰ τὸ κάθε τι εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ ὑποτάσσεσθε ὁ ἕνας εἰς τὸν ἄλλον μὲ φόβον Χριστοῦ. Αἱ γυναῖκες, νὰ ὑποτάσσεσθε εἰς τοὺς ἄνδρας σας, ὅπως εἰς τὸν Κύριον, διότι ὁ ἄνδρας εἶναι κεφαλὴ τῆς γυναίκας ὅπως καὸ ὁ Χριστὸς εἶναι Κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ αὐτὸς εἶναι σωτὴρ τοῦ σώματος. Ἀλλ’ ὅπως ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται εἰς τὸν Χριστόν, ἔτσι πρέπει νὰ ὑποτάσσονται καὶ αἱ γυναῖκες εἰς τοὺς ἄνδρας των εἰς τὸ κάθε τι. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκάς σας. Ὅπως καὶ ὁ Χριστὸς ἀγάπησε τὴν ἐκκλησίαν καὶ παρέδωκε τὸν ἑαυτόν του δι’ αὐτήν, διὰ νὰ τὴν ἁγιάσῃ, ἀφοῦ τὴν ἐκαθάρισε μὲ τὸ λουτρὸν τοῦ ὕδατος, διὰ τοῦ λόγου,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΤΡΙΤΗΣ  ΣΤ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  ΛΟΥΚΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐγνετο ν τ εναι τν Ἰησοῦν, ν τπ τιν προσευχμενον, ς πασατο, επ τις τν μαθητν ατο πρς ατν· Κριε, δδαξον μς προσεχεσθαι, καθς κα ωννης δδαξε τος μαθητς ατο. Επε δ ατος· ταν προσεχησθε, λγετε· Πτερ μν ν τος ορανος· γιασθτω τ νομ σου· λθτω βασιλεα σου·γενηθτω τ θλημ σου, ς ν οραν, κα π τς γς· τν ρτον μν τν πιοσιον δδου μν τ καθ᾿ μραν· κα φες μν τς μαρτας μν· κα γρ ατο φεμεν παντ τ φελοντι μν· κα μ εσενγκς μς ες πειρασμν, λλ ρσαι μς π το πονηρο. Κα επε πρς ατος· τς ξ μν ξει φλον, κα πορεσεται πρς ατν μεσονυκτου κα ρε ατ· φλε, χρσν μοι τρες ρτους, ἐπειδ φλος μου παρεγνετο ξ δο πρς με κα οκ χω παραθσω ατ· κκενος σωθεν ποκριθες επ· μ μοι κπους πρεχε· δη θρα κκλεισται κα τ παιδα μου μετ᾿ μο ες τν κοτην εσν· ο δναμαι ναστς δονα σοι; Λγω μν, ε κα ο δσει ατ ναστς δι τ εναι ατο φλον, δι γε τν ναδειαν ατο γερθες δσει ατ σων χρζει. Κγ μν λγω, ατετε, κα δοθσεται μν, ζητετε, κα ερσετε, κροετε, κα νοιγσεται μν· πς γρ ατν λαμβνει κα ζητν ερσκει κα τ κροοντι νοιχθσεται.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἐκεῖνο τὸν καιρό, καὶ ἐνῶ ὁ Ἰησοῦς προσευχότανε εἰς ἕνα τόπον, ὅταν ἐτελείωσε, τοῦ εἶπε κάποιος ἀπὸ τοὺς μαθητάς του, «Κύριε, δίδαξέ μας πῶς νὰ προσευχώμεθα, ὅπως καὶ ὁ Ἰωάννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητάς του». Καὶ αὐτὸς ἀπήντησε, «Ὅταν προσεύχεσθε, νὰ λέτε, «Πατέρα μας ἐπουράνιε, ἂς τιμᾶται ὡς ἅγιον τὸ ὄνομά σου· ἂς ἔλθει ἡ βασιλεία σου· ἂς γίνῃ τὸ θέλημά σου ὅπως εἰς τὸν οὐρανόν, ἔτσι καὶ εἰς τὴν γῆν· τὸ καθημερινό μας ψωμὶ δίνε μας κάθε ἡμέραν καὶ συγχώρησέ μας τὶς ἁμαρτίες μας, διότι καὶ ἐμεῖς συγχωροῦμεν καθένα ποὺ μᾶς ἔχει κάνει κακό, καὶ μὴ ἐπιτρέψῃς νὰ πέσωμεν σὲ πειρασμὸν ἀλλὰ σῶσέ μας ἀπὸ τὸν πονηρόν». Καὶ εἶπε εἰς αὐτούς, «Ποιὸς ἀπὸ σᾶς ποὺ ἔχει ἕνα φίλον καὶ πάει σ’ αὐτὸν τὰ μεσάνυχτα καὶ τοῦ πῇ, «Φίλε, δάνεισέ μου τρία ψωμιὰ διότι ἕνας φίλος μου ἦλθε σπίτι μου ἀπὸ ταξίδι καὶ δὲν ἔχω τί νὰ τοῦ βάλω νὰ φάγῃ», καὶ ἐκεῖνος ἀπὸ μέσα θὰ ἀπαντήσῃ καὶ θὰ πῇ, «Μὴ μὲ ἐνοχλῇς·  τώρα ἔχει κλείσει ἡ πόρτα καὶ τὰ παιδιά μου εἶναι μαζί μου στὸ κρεββάτι· δὲν μπορῶ νὰ σηκωθῶ νὰ σοῦ δώσω». Σᾶς λέγω, ὅτι καὶ ἂν δὲν σηκωθῇ νὰ τοῦ δώσῃ ἐπειδὴ εἶναι φίλος του, ὅμως διὰ τὴν ἀδιαντροπιάν του θὰ σηκωθῇ καὶ θὰ τοῦ δώσῃ ὅσα ἔχει ἀνάγκην. Διὰ τοῦτο σᾶς λέγω, ζητᾶτε καὶ θὰ σᾶς δοθῇ, ἐρευνᾶτε καὶ θὰ βρῆτε, κτυπᾶτε καὶ θὰ σᾶς ἀνοιχθῇ ἡ πόρτα διότι καθένας ποὺ ζητᾶ παίρνει, καὶ ἐκεῖνος ποὺ ἐρευνᾶ βρίσκει, καὶ εἰς ἐκεῖνον ποὺ κτυπᾶ θὰ τοῦ ἀνοιχθῇ ἡ πόρτα.

 ΠΗΓΗ:   http://www.synaxarion.gr/cms/gr/content/kaini_diathiki.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου