Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

ΜΑΣΩΝΙΑ Ο BIG BROTHER !


 
H Μασωνία που εργάζεται για την επιβολή της πανθρησκείας χρησιμοποιεί στοιχεία από πολλές θρησκείες με τον τρόπο που αυτή θέλει και για την εξυπηρέτηση των δικών της στόχων. Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρει ο αείμνηστος Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος στο βιβλίο του «Η Μασωνία υπό το φως της αλήθειας»:
«Η Μασωνία έχει προνοήσει και έχει, κατά τας Τελετάς και τας Μυήσεις, τοποθετήσει εις την αρμόζουσαν κατ’ αυτήν θέσιν πλείστας όσας, πραγματικάς και μυθικάς, προσωπικότητας των διαφόρων Θρησκειών, μετά των αναλόγων ενίοτε χαρακτηρισμών. Ιεχωβά, Ιησούς, Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Χερουβείμ, Σατανάς, Αδάμ, Κάιν, Άβελ, Σήθ, Ενώχ, Νώε, Ιάφεθ, Νεβρώδ, Μωυσής, Ααρών, Ζαβουλών, Σαμουήλ, Δαυίδ, Σολομών, Ζοροβάβελ, Κρόνος...
Ζευς, Άρης, Απόλλων, Αφροδίτη, Ώρος, Ορμούζ, Αριμάν, Μίθρας, Ίνδρας, Ορφεύς, Ερμής Τρισμέγιστος κλπ, κλπ, αναφέρονται επανειλημμένως εν ταις Μασωνικαίς Μυήσεσι και Τελετουργίαις, εις α σημεία και υφ’ όν τύπον κρίνει ορθόν η Μασωνία.
Διατί λοιπόν να επιτρέψη αύτη ελευθέρας περί αυτών συζητήσεις, δυναμένας ενδεχομένως να αμφισβητήσωσι την έναντι αυτών (του Ιησού κυρίως) υπεροχήν της Μασωνίας; Δεν είναι τόσον αφελής η Μασωνία!

πηγή: Επιφανίου Ι. Θεοδωροπούλου, Αρχιμανδρίτου, Η Μασωνία υπό το φως της αλήθειας, Απάντησις εις το «Τεκτονικόν Ίδρυμα της Ελλάδος». Έλεγχος και ανασκευή της Βίβλου αυτού «Η Εκκλησία της Ελλάδος και ο Τεκτονισμός», έκδ. εβδόμη, εκδ. «Ι.Μονής Κεχαριτωμένης», Αθήναι 1993.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου