Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022

Α Υ Λ Η : Ἡ κατηραμένη σύγκρισις καὶ κατάκρισις! - π. Τιμόθ...

Α Υ Λ Η : Ἡ κατηραμένη σύγκρισις καὶ κατάκρισις! - π. Τιμόθ...:   ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022) «οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, … ἢ καὶ ὡς  οὗτος ὁ τελώνης» (Λουκ. ΙΗ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου