Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

Α Υ Λ Η : Ἡ … περίεργη ἐλεημοσύνη! - π. Τιμόθεος Παπασταύρου

Α Υ Λ Η : Ἡ … περίεργη ἐλεημοσύνη! - π. Τιμόθεος Παπασταύρου:   ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΟΥΚΑ (23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022) «ἡ πίστις σου σέσωκέ σε» (Λουκ. ΙΗ΄ 42).  Ἡ … περίεργη ἐλεημοσύνη!  Ἕνας τυφλὸς στέκει σ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου