Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Α Υ Λ Η : Ὁ … «μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν». - π. Τιμόθεος ...

Α Υ Λ Η : Ὁ … «μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν». - π. Τιμόθεος ...: ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022) «οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ» (Μάρκ. Α΄ 7)  Ὁ … «μείζων ἐν γεν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου